Інформація про автора

Burak, Pavlo, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна