Інформація про автора

Іщенко, Інна Сергіївна, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна