№ 35

Зміст

Статті

Процессы опережающего потребления в обществе. PDF PDF (English)
Vyacheslav S. Voloshin 5-11
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Irina Mayorova, Michail Pomazkov 12-18
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Nataliya Potapova 19-25
Стартап як новий напрямок підприємництва PDF
Galyna Shvets 26-32
Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні PDF
Leila Mamatova 33-40
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИАЗОВ’Я PDF
Irina Psareva, Yuliya Tkachenko 41-46
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Andriy Melikhov, Viktoria Dyachenko 47-52
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Galina Bessonova 53-57
ОЦІНКА ВІЛЬНОГО ЧАСУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВНОГО РЕСУРСУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ м. МАРІУПОЛЬ) PDF PDF (English)
Galina Krapivina 58-68
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МІГРАЦІЙНИЙ ДИСКУРС PDF
Svetlana Kalinina, Yuriy Korovchuk, Olga Kushnarenko 69-76
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У КОНЦЕПЦІЇ «LEAN PRODUCTION» ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЦТВАХ PDF
Svetlana Belous-Sergeeva 77-83
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Yuliya Kuznetsova 84-90
СЕРТИФІКАТНЕ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ PDF
Maryna Kravchenko 91-95
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Vіktorіya Kozlova 96-100
КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ PDF PDF (English)
Larysa Kapranova 101-108
ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Larysa Kapranova, Denys Nikitin 109-116
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН PDF
Svitlana Shagoyan 117-124
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF
Natalia Ivanova 125-129
ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Lyudmila Korenyuk 130-140
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ У ПСГ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБСЯГІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ІМПОРТУ PDF
Irina Perevozova, Nadiia Daliak, Elena Morozova 141-146
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF PDF (English)
Yuliia Bocharova 147-153
ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАНТА СУБ’ЄКТИВНОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ В УКРАЇНІ PDF
Olga Liubchuk 154-159
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Olena Parshyna, Tetiana Chumak, Ljudmila Yarmolenko 160-167
СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ganna Likhonosova 168-175
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Victoriya Gonchar, Maksim Malcev 176-181
Вплив рівня оплати праці на бюджет об’єднаних територіальних громад. PDF PDF (English)
Анна Василівна Переверзєва 182-189
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ PDF
Olha Zinchenko 190-196
Оцінка та управління стратегічною стійкістю машинобудівних підприємств. PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова 197-206
Интенсификация аграрного сектора как закономерность развития экономики Азербайджана. PDF PDF (English)
Турал Тофик оглы Абдулгасанов 207-212
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА, ЧИСТОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Tetiana Melikhova 213-221
Застосування інформаційних систем в управлінні об’єднаними територіальними громадами. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Роман Олексійович Карбівничий 222-229
Застосування інформаційних систем в управлінні енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Іван Олексійович Карбівничий 230-237
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Irina Psareva, Natalia Zakharenko 239-247
ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Roman Tolpezhnikov, Hanna Muterko 248-255
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КАК ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ PDF PDF (English)
Ismail Djafar oglu Hasanov 255-261
Поліпшення інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах реформування податкової системи України. PDF PDF (English)
Петро Іванович Коренюк, Ольга Іванівна Бобирь 262-271
Системна інтеграція інформаційних ресурсів в перспективі розвитку регіонального інформаційного менеджменту. PDF PDF (English)
Юлія Олександрівна Коваленко 272-280
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Tetyana Grynko 281-287
Аналіз лідерського впливу керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Гуржій, Євген Анатолійович Жарик 288-296
Методичний підхід щодо оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан регіонів в умовах становлення нового регіоналізму. PDF PDF (English)
Ростислав Володимирович Тульчинський 297-304
Економічна парадигма стратегічного управління підприємствами в умовах «нової» економіки. PDF PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Маргарита Андріївна Пеліхова 305-311