№ 33

Full version of the magazine

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
title page 1-3
Об особенностях мировой торговли на основе доллара-товара. PDF PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин 4-13
Модельний комплекс аналізу впливу зовнішньої торгівлі на економічний розвиток. PDF PDF (English)
Ігор Пузанов 14-26
Управління потенціалом металургійного підприємства в системі забезпечення ефективності його діяльності. PDF PDF (English)
Олена Миколаївна Лизунова, Юлія Ігорівна Сірєнко 27-34
Визначення сутності поняття "потенціал сталого розвитку підприємств". PDF PDF (English)
Олена Володимирівна Латишева 35-42
Сутність інновацій і джерельної бази безперервного їх задіяння в процесі інновування. PDF PDF (English)
Ольга Володимирівна Більська 43-49
Інвестиційні ресурси: сутність, механізм залучення та роль у економічному розвитку підприємства. PDF PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Даріуш Олесь Павліщій, Дмитро Сергійович Зінченко 50-57
Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м’яса в Україні. PDF PDF (English)
Дмитро Валерійович Маховський 58-64
Академічне підприємництво як фактор підвищення ефективності підприємств і формування інноваційного потенціалу економіки України. PDF PDF (English)
Святослав Августович Жуков 65-74
Авіаційне страхування в Україні: його потреба та облік. PDF PDF (English)
Ольга Михайлівна Бондаренко, Оксана Василівна Попович 75-81
Формування загальної політики з управління фінансовими ризиками на підприємстві. PDF PDF (English)
Ольга Іванівна Гапонюк, Ірина Вікторівна Сірмаміїх 82-87
Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства у форматі екологічної відповідальності. PDF PDF (English)
Ріта Вікторівна Короленко 88-94
Теоретичні основи розвитку бізнес-одиниць як елементів інтегрованих корпоративних структур. PDF PDF (English)
Сергій Валерійович Захаров 95-100
Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємств. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар 101-108
Особливості державного регулювання в аграрному секторі. PDF PDF (English)
Ольга Анатоліївна Купчишина 109-114
Адаптація національної інноваційної інфраструктури до європейських локальних моделей інноваційного розвитку. PDF PDF (English)
Ірина Ігорівна Рехтета 115-123
Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець 124-129
Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект. PDF PDF (English)
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Петрівна Потапюк 130-137
Аналіз середовища функціонування підприємств металургійної галузі України. PDF PDF (English)
Людмила Анатоліївна Кислова 138-144
Методичні підходи до оцінки економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України. PDF PDF (English)
Оксана Вікторівна Якушева 145-152
Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні. PDF PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова 153-160
Використання світового досвіду створення нових робочих місць в сучасних умовах. PDF PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко 161-167
Методичний підхід до оцінки доцільності здійснення аутсорсинг бізнес-процесів. PDF PDF (English)
Аіда Савченко 168-173
Передумови конкуренції за людський потенціал: молодіжний сегмент міжнародного ринку праці. PDF PDF (English)
Світлана Петрівна Калініна, Людмила Петрівна Давидюк 174-179
Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятиях. PDF PDF (English)
Зинаида Васильевна Фролова 180-184
Амортизація необоротних активів підприємства: суть та призначення. PDF PDF (English)
Софія Михайлівна Кафка 185-191
Перевантажувальні комплекси портів як основа підвищення їх конкурентоспроможності. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова, Владислав Вікторович Оніщенко 192-202
Встановлення напрямків розвитку фрахтового ринку балкерного флоту. PDF PDF (English)
Людмила Леонідівна Сотниченко 203-209
Управління Маріупольским морським торговельним портом на основі системи збалансованих показників. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Валерія Сергіївна Боєва, Юлія Сергіївна Климова 210-217
Дослідження сучасного потенціалу морегосподарського комплексу України. PDF
Анна Василівна Гуренко, Еліна Валеріївна Щеникова, Марія Сергіївна Євсік 218-224
Процес оптимізації структури капіталу промислового підприємства. PDF PDF (English)
Володимир Павлович Валіков, Володимир Петрович Бондар, Катерина Володимирівна Базілева, Ірина Григорівна Курінна 225-234
Проблема становлення Маріуполя як туристичного центру: моніторинг туристистичних потреб молоді. PDF PDF (English)
Ольга Костянтинівна Любчук 235-243
Перспективные системы калькулирования. PDF PDF (English)
Мехрибан Алиева 244-253
Динаміка ринку електротехнічної продукції та перспективи розвитку ринку до 2020 року. PDF PDF (English)
Олена Володимирівна Шимко, Єлизавета Олександрівна Підгора 254-259
Методологія та напрями реалізації мотивації соціальної відповідальності бізнесу. PDF PDF (English)
Віталій Борисович Мішура 260-267
Методики оцінки корпоративної соціальної відповідальності та проблеми їх застосування в Україні. PDF PDF (English)
Вікторія Ровенська, Ганна Красножон 268-275
Сучасні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки на підприємствах машинобудування. PDF PDF (English)
Олексій Володимирович Лясковець 276-282
Концептуальні основи дослідження реалізації механізму управління процесом ресурсозбереження в металургійній галузі України. PDF PDF (English)
Марина Станіславівна Карпуніна 283-290
Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Максим Андрійович Капранов 291-295
Інноваційне оновлення регіональної транспортної інфраструктури на принципах реінжинірингу. PDF PDF (English)
Тетяна Володимирівна Стройко, Віталій Володимирович Бондар 296-302
Дослідження економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Вікторія Миколаївна Корженевська 303-311
Розвиток методології бухгалтерського обліку в управлінні земельними ресурсами. PDF PDF (English)
Ігор Олегович Тарлопов 312-320
Інституційні аспекти впровадження державно-приватного партнерства на ринках небанківських фінансових послуг України. PDF PDF (English)
Роберт Йосипович Бачо 321-332
Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України. PDF PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина, Тетяна Валентинівна Чумак 333-341
До питання про трудоресурсне забезпечення туристичної галузі. PDF PDF (English)
Олександра Олександрівна Скарга, Ольга Петрівна Кушнаренко 342-348
Елементи беззбитковості у системі управління фінансами територіальних громад. PDF PDF (English)
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорій Коваленко 349-356
Оцінка стабільності системи управління територіями в Україні. PDF PDF (English)
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорій Коваленко 357-365
Особливості управління самофінансуванням територіальної громади. PDF PDF (English)
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорій Коваленко 366-374
Дерево моделей управління грошовими потоками територіальної громади. PDF PDF (English)
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорій Коваленко 375-383
Зміст PDF PDF (English)
Content Content 384-388
Інформація для авторів PDF PDF (English)
Information for authors 389-390