№ 34 (2017)

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
title page 1-3
К вопросу о новых свойствах денег в современном обществе. PDF PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин 4-11
Економічний потенціал регіону як основа його розвитку. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко 12-18
Природно-ресурсна рента та правові засади використання природних ресурсів. PDF PDF (English)
Петро Іванович Коренюк 19-24
Количественные методы в обучении экономике. PDF PDF (English)
Маргарита Шопова 25-30
Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець 31-39
Контролінг як функція управління корозійною захищеністю основних фондів промислових підприємств. PDF PDF (English)
Петро Володимирович Корольов 40-50
Моделювання адаптивної системи управління обладнанням промислових підприємств. PDF PDF (English)
Ярослав Геннадійович Вовк 51-58
Якість персоналу як імператив розвитку промислових підприємств. PDF PDF (English)
Олена Вікторівна Тарасевич 59-67
Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку. PDF PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Микола Полторацький 68-75
Оцінка соціальної відповідальності та її використання в практиці підприємств. PDF PDF (English)
Тамара Антонівна Дерев'янко 76-82
Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита. PDF PDF (English)
Зинаида Васильевна Фролова 83-88
Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами. PDF PDF (English)
Наталя Аркадіївна Солідор 89-96
Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України. PDF PDF (English)
Аліна Спартаківна Сагірова 97-102
Новий підхід до визначення місця кадрової стратегії в загальній системі стратегічного управління підприємством. PDF PDF (English)
Тетяна Михайлівна Шестакова 103-109
Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування. PDF PDF (English)
Тетяна Вадимівна Горохова, Ганна Ігорівна Бабек 110-117
Дослідження однієї моделі раціональної поведінки споживача на ринку. PDF PDF (English)
Валентина Петрівна Лісовська, Варвара Дмитрівна Стасюк 118-126
Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні. PDF PDF (English)
Ольга Костянтинівна Любчук, Юлія Віталіївна Ярченко 127-135
Многовекторность развития экономики Азербайджана. PDF PDF (English)
Исмаил Джафар оглы Гасанов 136-141
Роль иностранных инвестиций в формировании государственного бюджета. PDF PDF (English)
Афат Маммедали кызы Гасанова 142-146
Финансовая глобализация как гарант эффективности экономики страны. PDF PDF (English)
Шахла Акиф кызы Гусейнова 147-150
Влияние бюджетных расходов и доходов на ВВП. PDF PDF (English)
Вафа Курбан кызы Наджафова 151-155
Інвесторо – орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку. PDF PDF (English)
Олександр Володимирович Калінін 156-163
Антикризове фінансове управління ризиками підприємств малого бізнесу. PDF PDF (English)
Ірина Володимирівна Угрімова, Анна Олександрівна Гріщенко 164-171
Еволюція концептуальних підходів до формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств. PDF PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина 172-180
Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030»: гуманістичні аспекти економічних проблем. PDF PDF (English)
Галина Вікторівна Коротіч 181-187
Особливості процесу впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах. PDF PDF (English)
Людмила Михайлівна Бухаріна, Богдан Едуардович Баклажков 188-194
Фінансово-економічна безпека підприємств машинобудівельної галузі. PDF PDF (English)
Марина Олексіївна Горбашевська 195-200
Конкурентоспроможність підприємства: сутність та зміст. PDF PDF (English)
Крістіна Володимирівна Новікова 201-207
Лояльність людського капіталу підприємства як фактор корпоративної культури. PDF PDF (English)
Євгенія Василівна Маказан 208-214
Прогнозування фрахтових ставок методом кореляційно-регресійного аналізу. PDF PDF (English)
Віталій Володимирович Береза 215-222
Необхідність оцінки гудвілу, методи розрахунку і знецінення. PDF PDF (English)
Марина Сергіївна Кравченко, Ольга Дмитрівна Циганкова 223-229
Дослідження напрямків розвитку судноплавних ліній провідних портів світу. PDF PDF (English)
Людмила Сотниченко 230-236
Сучасні засоби управління підприємствами, націленими на розвиток. PDF PDF (English)
Ольга Володимирівна Леконцева 237-244
Розвиток портів України: організаційне та інвестиційне забезпечення. PDF PDF (English)
Людмила Леонідівна Ніколаєва 245-251
Вплив людського фактору на причині аварійності в системі роботи морського та річкового транспорту. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова, Владислав Вікторович Оніщенко 252-258
Рівень професійної підготовки моряків торговельного флоту як головний чинник зниження аварійності на морі. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Оксана Борисівна Носовська, Алла Вікторівна Кравченко 259-266
Впровадження автоматизації процесів управління у машинобудівних виробництвах. PDF PDF (English)
Дмитро Станіславович Нечепуренко 267-273
Механізм розробки стратегій логістики машинобудівного підприємства. PDF PDF (English)
Ліка Вікторівна Россинська 274-281
Машинобудівні кластери в Україні та Запорізькій області як один із шляхів вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності країни в період глобалізації. PDF PDF (English)
Інна Миколаївна Шпак 282-289
Совершенствование технологий производства на основе повышения социальной ответственности маркетинга на машиностроительном предприятии. PDF PDF (English)
Александр Александрович Андилахай, Дмитрий Фёдорович Новиков 290-298
Оптимізація структури капіталу та її вплив на потенціал підприємства. PDF PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова 299-305
Централизация планирования закупок и организация с целью ликвидации до-запасов в условиях ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА». PDF PDF (English)
Ирина Сергеевна Псарёва, Мария Алексеевна Сарбеева 306-312
Аналіз підходів до формування економічних механізмів управління ланцюгами постачань. PDF PDF (English)
Валерія Михайлівна Колосок, Микита Бірюков 313-319
Інноваційний розвиток підприємництва та його потенціал. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 320-326
Проблема трудової міграції в Україні. Її вплив на економіку країни. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва, Ксенія Сергіївна Сафонова 327-335
Сучасний метод підбору трудового ресурсу на промислове підприємство. PDF PDF (English)
Ганна Миколаївна Мутерко 336-341
Конвергентний підхід до управління інтегрованими промисловими підприємствами. PDF PDF (English)
Михайло Вікторович Верескун, Валерія Михайлівна Колосок, Сергій Валерійович Захаров 342-347
Особливості класифікації біологічних активів сільськогосподарськими підприємствами. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Вікторія Вікторівна Сьомченко, Вікторія Володимирівна Калінчук 348-354
Інвестиційні проекти торговельних підприємств. PDF PDF (English)
Ксенія Юріївна Вергал, Інна Сергіївна Іщенко 355-360
Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. PDF PDF (English)
Марина Сергіївна Кравченко, Валерій Миколайович Погорелов 361-368
Основа економічної безпеки підприємств із використанням методик європейських суб’єктів господарювання. PDF PDF (English)
Максим Ігорович Балашов 369-372
Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях «Метинвест». PDF PDF (English)
Тамара Григорьевна Логутова, Борис Борисович Каргин 373-377
Злиття і поглинання як фактор впливу на розвиток бізнес – структур. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Максим Андрійович Капранов 378-384
Аналіз міграційних процесів в Україні. PDF PDF (English)
Ігор Олегович Тарлопов 385-393
Модель стейкхолдер-менеджменту в системі управління корпоративною соціальною відповідальністю. PDF PDF (English)
Евеліна Вікторівна Камишникова 394-400
Напрямки підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств холдингу. PDF PDF (English)
Олена Олександрівна Очередько 401-407
Підходи до забезпечення і підвищення стану ефективності діяльності підприємства. PDF PDF (English)
Микола Григорович Белопольський, Дмитро Валерійович Чигарьов 408-414
Оптимізаційне моделювання фінансування розвитку територіальних громад. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Григорій Володимирович Коваленко 415-426
Метод оцінки ефективності управління житлово-комунальним господарством. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Ірина Анатоліївна Горбова 427-438
Особливості навчання керівників об’єднаних громад. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков 439-452
Зміст PDF PDF (English)
Content Content 453-458
Інформація для авторів PDF PDF (English)
Information for authors 459-460