№ 32

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
Title page 1-3
Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Максим Миколайович Мальцев 4-11
Розвиток та сучасний стан е-комерції в Україні. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Максим Андрійович Капранов 12-19
Оцінка ризику в системі антикризового управління підприємствами малого бізнесу. PDF PDF (English)
Ірина Угрімова, Інна Краївська, Анна Гріщенко 20-26
Сучасні напрями удосконалення системи менеджменту портової інфраструктури. PDF PDF (English)
Анна Василівна Гуренко, Наталія Миколаївна Потапова 27-35
Оцінка стратегічного потенціалу регіону. PDF PDF (English)
Анна Геннадіївна Калініна 36-41
Сучасні проблеми орендного землекористування в Україні. PDF PDF (English)
Оксана Володимирівна Сакаль 42-48
Методичні підходи до визначення потенціалу екологічної модернізації регіонів України. PDF PDF (English)
Андрій Олексійович Коваленко 49-55
Передумови розвитку транспортно-експедиторських послуг в Україні. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова, Владислав Вікторович Оніщенко 56-61
Критерії оптимальності втручання держави в ринкову економіку в умовах світової економічної кризи. PDF PDF (English)
Григорій Олегович Шамборовський 61-69
Правове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у сучасному місті. PDF PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна 70-76
Світові тенденції реалізації концепції сталого розвитку. PDF PDF (English)
Ірина Анатоліївна Маркіна 77-83
Фінансова безпека в контексті управління брендами підприємства. PDF PDF (English)
Тетяна Панюк, Тетяна Гоголь 84-90
Фінансова безпека в контексті управління брендами підприємства. PDF PDF (English)
Тетяна Панюк, Тетяна Гоголь 84-90
Ефективність управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур. PDF PDF (English)
Михайло Вікторович Верескун, Сергій Валерійович Захаров 91-98
Вдосконалення процесу управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств. PDF PDF (English)
Юлія Василівна Бондарук 99-104
Методичний підхід до системного управління кризою на машинобудівних підприємствах з використанням економічних інструментів. PDF PDF (English)
Вікторія Миколаївна Корженевська 105-111
Моделювання екологічних витрат підприємства як інструмент їх оптимізації. PDF PDF (English)
Марія Валеріївна Бєлобородова 112-118
Реалізація екологічної відповідальності підприємства в системі стратегічного управління. PDF PDF (English)
Ріта Вікторівна Короленко 119-124
Диференціація платежів за користування надрами як інструмент розподілу і перерозподілу природної ренти. PDF PDF (English)
Карина Юріївна Шерстюкова 125-132
Роль публічного адміністрування у розвитку малого підприємництва в Україні. PDF PDF (English)
Людмила Михайлівна Бухаріна, Аліна Олександрівна Безрук 133-140
Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства. PDF PDF (English)
Богдан Андрушків, Наталя Кирич, Ольга Погайдак, Лілія Мельник, Роман Шерстюк, Сергій Співак 141-149
Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму: теоретико-методичний аспект. PDF PDF (English)
Денис Валерійович Крилов 150-158
Структурна модель «портфеля компетенцій» стратегічного консалтингу в інфраструктурі національної інноваційної системи. PDF PDF (English)
Олег Володимирович Кленін 159-165
Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков 166-172
Механізм інвестування транспортної інфраструктури. PDF PDF (English)
Оксана Олегівна Суворкіна 173-178
Інноваційний розвиток світової економіки: теоретичний аспект. PDF PDF (English)
Світлана Анатоліївна Морозова 179-186
Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств. PDF PDF (English)
Олександр Ігоревич Щукін 187-191
Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі інтернет. PDF PDF (English)
Олександр Вікторович Сиваченко 192-196
Direct-mail як ефективний інструмент прямого маркетингу. PDF PDF (English)
Євгенія Василівна Маказан 197-203
Удосконалення стилів управління персоналом під впливом культури виробництва підприємства в машинобудівній промисловості. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Алла Валеріївна Лейбович 204-208
Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Туреччині. PDF PDF (English)
Вікторія Ровенська, Вікторія Лінник 209-215
Влияние финансовой инфраструктуры на конкурентоспособность современного предпринимательства. PDF PDF (English)
Вугар Назаров 216-223
Основные приоритеты Азербайджана – концепция развития и стратегический взгляд в будущее. PDF PDF (English)
Анар Эминов 224-232
Формування підприємницької культури. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 233-239
Эконометрическая модель влияния объема иностранных инвестиций на объем ВВП. PDF PDF (English)
Шаргия Аббас Аббасова, Малахат Шамиль Оруджева, Туту Вагиф Оруджева 240-244
Передумови удосконалення системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств. PDF
Олена Вікторівна Хаджинова, Павло Валерійович Бурак 245-250
Оцінка впливу детермінант зовнішнього середовища на конкурентоспроможність металургійних підприємств. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Ірина Юріївна Якименко 251-257
Формування ефективного механізму регулювання ринку праці України. PDF PDF (English)
Маріанна Віталіївна Куцеволова 258-264
Управління інформаційними ресурсами як інструмент управління соціальними та економічними процесами в Україні. PDF PDF (English)
Марина Сергіївна Кравченко, Олексій Сергійович Кєтриш 265-275
Інноваційні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах: рекрутинг, розвиток та соціальні стандарти. PDF PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Сергійович Зінченко 276-282
Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку підприємства. PDF PDF (English)
Катерина Олександрівна Бояринова 283-290
Організація системи бюджетування на підприємстві. PDF PDF (English)
Сталіна Короленко 291-296
Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст. PDF PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова 297-300
Ключевые методы рекрутинга персонала на промышленном предприятии. PDF PDF (English)
Елена Николаевна Орлова 301-307
Основні проблеми у процесі рекрутингу персоналу на промисловому підприємстві. PDF PDF (English)
Валерія Вадимівна Ващенко 308-311
Зміст PDF PDF (English)
Content Content 312-315