№ 28 (2014)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Зміст збірника 4-7
Волошин В.С., Бабенко А.В., Капранова Л.Г. Властивості грошей, як оманливого капіталу PDF (English)
V. S. Voloshin, A. V. Babenko, L. G. Kapranova 8-12
Волошин В.С., Бабенко А.В. До питання про властивості грошей як товару PDF (English)
V. S. Voloshin, A. V. Babenko 13-17
Белопільський Н.Г. Внутрішні резерви порятунку України. PDF (Русский)
Николай Григорьевич Белопольский 18-24
Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю., Методологія випереджаючого економічного розвитку Untitled (English)
A. Kendyuhov, Е. Yagelskaya 25-30
Козлова В.Я. Дослідження інфляційних процесів України на даному етапі розвитку Без заголовка (Русский)
Виктория Яновна Козлова 31-35
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВІАБУДУВАННЯ PDF
Тамара Анатоліївна Навроцька 36-43
СИРОВИННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ‒ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Руслан Петрович Мудрак, Борис Борисович Музика 44-49
ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Роман Олексійович Толпежніков 50-55
Гігуашвілі Г., Макасарашвілі Т. - Трудова міграція та особливості управління нею в Грузії. PDF (English)
Giuli Giguashvili, Tamar Makasarashvili 56-58
Блажева В. І. Безпека продуктів харчування - фактор захисту споживачів PDF (English)
Violeta Blazheva 59-64
Петрова С. А. Розвиток роздрібного асортименту і його вплив на структурування PDF (English)
Simeonka Aleksandrova Petrova 65-69
Камишникова Е.В. Дослідження впливу корпоративної соціальної відповідальності на результати роботи підприємства PDF (English)
Evelina Kamyshnykova 70-74
РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Олеся Михайлівна Кульбака 75-79
Азмаипарашвили Майя Отариевна. Зони відпочинку і можливості для розвитку туризму в Грузії. PDF (English)
Maia Azmaiparashvili 80-83
Хаджинова О.В. Механізм управління відносинами з контрагентами: структурний базис і поведінкові аспекти PDF (Русский)
Елена Викторовна Хаджинова 84-90
СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
Ганна Володимирівна Дугінець 91-96
ПРІОРИТЕТИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ольга Володимирівна Комеліна, Інна Валентинівна Міняйленко 96-104
ПОСТАНОВКА МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ PDF
Алла Шагитівна Шовкопляс, Сергій Анатольович Букреев, Юрій Олександрович Банніков 105-110
ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Зінаїда Богданівна Живко 111-116
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА PDF
Світлана Адамівна Щербініна 117-121
ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лейла Шамільевна Маматова, Анастасія Миколаївна Буц 122-127
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ірина Федорівна Марченко, Юлія Юріївна Марченко 128-132
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Вячеслав Владиславович Македон 133-139
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ PDF
Сергій Миколайович Богданов, Дар’я Володимирівна Котко, Владислав Вадимович Машин 140-148
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНИХ СТАНІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Юрій Іванович Паршин 149-155
ДО ПИТАНЯ ПРО ТРУДОРЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Юлія Олександрівна Гетьманенко, Лілія Іванівна Михайлишин 156-163
Simanaviciene Z., Kisielius Вибір стратегії підприємства з використанням психографічної сегментації споживачів PDF (English)
Z. Simanaviciene, E. Kisielius 164-166
СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Остап Богданович Бойко 167-175
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇОЦІНКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Вікторія Вячеславівна Ровенська, Вероніка Вадимівна Федічева 176-181
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик 182-189
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Сергіївна Тарабан 190-194
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 195-199
Колосок В.М., Трусова Я.С. Розробка системи показників оцінки конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств PDF (Русский)
Валерия Михайловна Колосок, Яна Сергеевна Трусова 199-208
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ PDF
Тетяна Анатоліївна Васильєва, Дмитро Леонідович Циганюк 209-213
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Григорій Миколайович Мельниченко 214-219
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ PDF
Маргарита Юріївна Паршина 220-226
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Василівна Гончар, Олександр Володимирович Калінін 227-233
ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Тетяна Вікторівна Косарева 234-241
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У РОЗРОБЦІ ТА МОНІТОРИНГУ БІЗНЕС-ПЛАНІВ PDF
Ігор Володимирович Філіпішин 242-247
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Тетяна Георгіївна Толпежнікова, Юлія Юріївна Марченко 248-253
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Тамара Григорівна Логутова, Борис Борисович Каргін 254-258
Логутова Т.Г., Капранова Л.Г., Капранов М.А. Інвестиційний клімат в Україні в форс-мажорних ситуаціях PDF (English)
T. Logutova, L. Kapranova, M. Kapranov 259-266
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Євген Олександрович Григоренко 267-272
ОГЛЯД ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ PDF
Ілля Васильович Хаджинов 273-277
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АКТИВІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Л. В. Шаульська 278-283
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
В. П. Волков 284-290
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ОЩАДНОЇ СИСТЕМИ PDF
Валерія Володимирівна Литвин 291-295
РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л. Г. Капранова, А. Є. Шилін 296-302
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. М. Богданов, А. І. Оверченко 303-307