№ 27 (2014)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка 1
Відомості про збірник
Відомості про збірник 2
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Зміст збірника 3-4
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ PDF
О. Б. Носовська, М. В. Макаренко 5-14
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. А. Меліхов 14-26
Бессонова С.І. Аналіз залучення інвестицій в енергоефективність проми- слових підприємств. PDF (Русский)
С.И. Бессонова 27-35
Оспіщева А.К., Анділахай О.О. Аналіз моделей розвитку машинобудівних під-приємств. PDF (Русский)
А.К. Оспищева, А.А. Андилахай 36-40
Ткачова О.Р. Інвестиційний потенціал як складова у формуванні потенціалу підприємства. PDF (Русский)
А.Р. Ткачева 41-47
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М.С. Дьякова 48-54
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Л.А. Сиволап 55-62
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ PDF
Л.В. Семкова 63-69
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО PDF
М.О. Горбашевська 69-73
ОСОБЛИВОСТІФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Л.А. Кислова 73-80
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.І. Гапонюк 81-87
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ PDF
А.П. Лазарева 88-94
Дерв’янко Т.А., Оцінка іміджу підприємства на ринках праці. PDF (Русский)
Т.А. Деревянко 95-100
ІНСТИТУЦІОНАЛИЗАЦІЯ АУКЦІОННОГО СПОСОБУ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
М.Г. Білопольський, Д.І. Гончаренко 101-107
МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.О. Плахотнік 108-117
Фролова З.В. Трансфер технологій з НДІ та ВНЗ в Україні. PDF (Русский)
З.В. Фролова 118-123
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В РЕГІОНІ PDF
Д.В. Василичев, Г.Ф. Трифонов 124-130