№ 26 (2013)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

 

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка Cover Page 1
Відомості про збірник PDF
Відомості про збірник For information about the book 2
Зміст PDF
Зміст Зміст 3-5
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН PDF
Федір Поклонський 6-12
Колосок В.М., Гаврилоглу О.Л. Формування власних джерел фінансування українських металургійних підприємств у складі холдингу PDF (Русский)
В.М. Колосок, О.Л. Гаврилоглу 12-25
Бєнін Є.Ю., Новіков Ф.В., Анділахай В.О. Оцінка економічної ефективності застосування на підприємствах України коштовних різальних інструментів закордонного виробництва PDF (Русский)
Е.Ю. Бенин, Ф.В. Новиков, В.А. Андилахай 25-31
Омельченко Л.С. Піскульова І.В. Взаємозв’язок та особливості понять «оборотні активи», «оборотні кошти», «оборотній капітал» в діяльності промислових підприємств. PDF (Русский)
Л.С. Омельченко, И.В. Пискулёва 32-38
ОЦІНКА СИЛИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А.А. Меліхов 38-49
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ АДАПТАЦІЇ СФЕРИ ЖКГ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
О.О. Перькова 49-57
Харченко Н.В. Подвійний лістинг на закордонних фондових біржах і в Україні. PDF (Русский)
Н.В. Харченко 58-71
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ PDF
Л.М. Кича 72-76
СУЧАСНА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ PDF
А.Ю. Пекін 77-84
Мінц О.Ю. Краудсорсінг, як метод вирішення завдань у глобалізованій економіці та особливості його використання в Україні. PDF (Русский)
А.Ю. Минц 85-90
Гончаров В.М., Зубко В.А., Корпоративне управління інтелектуальним капіталом компанії. PDF (Русский)
В.Н. Гончаров, В.А. Зубко 91-95
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
О.Б. Носовська, М.В. Макаренко 96-102
Шлапак Н.С., Губіцька І.І.. Напрямки подолання опору колективу організаційним змінам на підприємстві. PDF (Русский)
Н.С. Шлапак, И.И. Губицкая 103-109
ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ІНДИВІДУУМА ТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
А.Б. Почтовюк 109-120
Дерев’янко Т.А. Управління імпульсними зворушеннями зовнішнього середовища проекту. PDF (Русский)
Т.А. Деревянко 121-126
Щолокова О.М., Дівак В.В. Дослідження грінвошінга в маркетингу PDF (Русский)
Е.М. Щолокова, В.В. Дивак 126-130
Ніконова М.І. Бренд як нематеріальний актив в управлінні споживчим рішенням. PDF (Русский)
М.И. Никонова 130-137
Гейзер Г.К. Методологічні підходи щодо оцінки інвестиційній привабливості підприємства PDF (Русский)
Г.К. Гейзер 138-142
Бессонова С.І., Визначення наукових підходів до трактування понятійного апарату: механізм управління об'єктами інтелектуальної власності. PDF (Русский)
С.И. Бессонова 142-147
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ю.В. Коновал 148-154
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.В. Гончар 154-160
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
Д. І. Тюпа 160-165
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.М. Анісімова, С.О. Білоус-Сергєєва 166-174
До уваги авторів PDF
Авторам Authors 175