№ 25 (2013)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

 

Зміст

Статті

Змінення моделі стратегічного управління промислового підприємства у складі вертикально інтегрованої структури PDF
В.М. Колосок, К.М. Дроботіна
Методичні питання управління конкурентоспроможністю промислових підприємств у складі холдингу PDF (Русский)
В.М. Колосок, Я.С. Трусова
Соціальні інвестиції групи інтегрованих підприємств у розвиток місцевого співтовариства PDF (Русский)
А.В. Алістаєва
Інтеграція вартісно-орієнтованих показників у систему управління підприємством PDF
Д.В. Глотова
Сучасні аспекти управління металургійним підприємством PDF (English)
О.Г. Міскі-Оглу, Н.В. Лєпорська
Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок PDF
В.А. Фалович
Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства PDF
Н.С. Шлапак, І.І. Губіцька
Якість фахівців як індикатор ефективності управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі PDF
Т.А. Дерев’янко
Освітні виміри соціально-економічного розвитку України PDF
І.М. Царук
Термінологічні аспекти категорії «управління знаннями» PDF (Русский)
Т.М. Шестакова
Екодизайн як елемент екологічної культури PDF (Русский)
О.М. Щолокова, М.Ю. Заволокіна
Управління промисловим підприємством з використанням корпоративних інформаційних систем PDF (Русский)
О.Г. Міскі-Оглу, Н.В. Лєпорська
Перспективи розвитку франчайзингу в Україні PDF (Русский)
З.В. Фролова