№ 24 (2012)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

 

Зміст

Статті

Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств PDF
Р.О. Толпежніков, А.Н. Мутерко
Визначення оптимальних параметрів механічної обробки деталей машин за критерієм найменшої собівартості PDF (Русский)
Є.Ю. Бенін, Ф.В. Новіков, В.О. Анділахай
Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств PDF
Г.І. Брітченко, Ф.Л. Перепадя
Управління кризисними ситуаціями на різних етапах життєвого циклу підприємства PDF (Русский)
Н.С. Захаренко
Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору PDF
В.В. Кочетков
Управління розвитком підприємств дорожнього будівництва PDF
Д.М. Головченко
Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств PDF
М.В. Верескун
Сучасні теорії державно-приватного партнерства PDF
І.А. Брайловський
Нелінійна динаміка у задачах маркетингу PDF (Русский)
Н.С. Шлапак, О.В. Горошко
Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України PDF
В.В. Коваль
Генетичні алгоритми оптимізації рефлексивних впливів PDF (Русский)
А.Ю. Мінц, Е.В. Хаджинова, М.И. Ніконова
Інформаційні потоки в системі управління ціною PDF
І.Г. Сокиринська, О.В. Хохлова
Патентно-кон'юнктурні дослідження як інструмент управління інноваційним розвитком підприємства PDF (Русский)
З.В. Фролова
Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії PDF
І.О. Цимбалюк
Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств PDF
Т.О. Шматковська
Передача технологій як сучасна форма виходу підприємств на зовнішні рынки PDF (Русский)
О.М. Щолокова, О.В. Горошко, К.М. Кадигробова
Сучасна криза і екологічна альтернатива розвитку людини PDF
О.М. Щолокова, К.В. Кініченко
Особливості маркетингу на підприємствах електроенергетики PDF (Русский)
О.М. Щолокова, К.І. Павленко
Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу PDF
О.М. Азарян
Фінансове забезпечення проектів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства України PDF
В.П. Полуянов, М.А. Головчанська