№ 22 (2011)

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних (Сер.:Технічні науки) та економічних наук (Сер.:Економічні науки), показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій.

Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, та студентів. 

Зміст

Статті

Формування цілісної системи податкового стимулювання інноваційної діяльності. PDF
Л С Омельченко, О Ю Лактіонова 5-9
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л О Цибульська 9-16
ВПЛИВ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Л О Цибульська, Амайа Гладіс Віра Агілєра 17-26
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Л І Литвиненко 26-30
Жабенок І.В. Встановлення рівноваги по Нешу на ринках з перевагою нелегально розповсюдженої інформації. PDF
І В Жабенок 30-36
Рикові умови розвитку природних монополій у країнах центральної і східної Європи (на прикладі залізничної галузі). PDF
К С Лисиця 36-44
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ФОРМУВАННЯМ КОНКУРЕНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНУ PDF
М В Макаренко 44-49
Алгоритм управління організаційними процесами прогнозування розвитку інноваційних об’єктів техніки. PDF
З В Фролова 49-54
Ефективність ярмарочно-виставочної діяльності. PDF
О О Ликін, О В Швецов 55-59
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Г С Черненко 60-64
Економічна, правова та ідеологічна обумовленість номінаційних процесів. PDF
О М Сидоренко 64-70
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О М Щолокова, О С Кострова 70-73
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А З Шайхатдінов, М В Макаренко 73-81
Про реалізацію синергетичного підходу в конструктивно- проективної діяльності педагога. PDF
Е О Кувандиков 82-85
Ефективне управління, як чинник забезпечення стратегії конкурентоспроможності крупних промислових об'єд- нань. PDF
М В Верескун, В М Колосок, К М Дроботіна 86-93
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ PDF
К А Колодяжна 100-112
Альтернатива інвестиційних рішень реконструкції очисних споруд ВАТ «Запоріжсталь». PDF
А М Ткаченко 113-118
ЛОГІСТИКА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О В Пожуєв 118-123
ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ КРИЗИ
Л А Горошкова 124-135
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ PDF
Т О Пожуєва 135-143
Визначення спектрів демографічно-обумовлених і деградаційно-паразитичних потреб як основа планування в багатогалузевій господарській системі. PDF
О В Горошко, І О Дудник 144-148
Мінц О.Ю., Хаджинова О.В. Сучасні методи аналізу даних в фінансово-кредитній сфері
А Ю Минц, Е В Хаджинова 149-156