№ 23 (2012)

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки

Зміст

Статті

Формування фінансового забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств PDF
В.М. Колосок, К.М. Дроботіна
Розробка системи компетенцій персоналу підприємств PDF (Русский)
А.Ф. Савченко, Л.М. Палеева
Оцінка ефективності системи управління персоналом підприємств PDF (Русский)
О.Ф. Савченко, Л.М. Палєєва
Підвищення результативності використання ресурсів підприємства PDF (Русский)
С.Г. Зінченко
Аналіз упущеної вигоди PDF (Русский)
С.Г. Зінченко
Визначення рівня сталого розвитку чорної металургії та технологічно споріднених галузей PDF
Л.А. Горошкова
Моделювання динаміки ринкової економіки України PDF
О.Г. Приймаков, А.С. Коваленко
Інвестиційна база промислового сектору України: аналіз та стратегічні перспективи PDF (Русский)
В.М. Колосок, О.С. Богачов, С.М. Рашевський
Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур PDF
М.В. Верескун
Економічні реформи Столипіна: аналіз з позицій сучасності PDF (Русский)
Д.К. Турченко
Особливості розміщення акцій українських підприємств на фондовій біржі PDF (Русский)
Н.В. Харченко
Вдосконалення методики розрахунку Індексу українських акцій як механізм підвищення ліквідності фондового ринку PDF (Русский)
Н.В. Харченко
Управління неформальними групами в організації PDF (Русский)
Т.М. Шестакова, А.С. Зьома
Удосконалювання організації обліково-економічної служби підприємства (на прикладі ДП «ММТП») PDF (Русский)
С.Г. Зінченко С.Г.
Особливості розвитку міжнародного науково-технічного обміну в сучасних умовах PDF
Ю.І. Чентуков