№ 37

Зміст

Статті

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Olena Khadzhynova, Mikhail Kurtyanik 7-13
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Maryna Kravchenko, Marharyta Ksenita 14-20
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Tetiana Gorokhova, Anastasiia Zarahulova 21-27
СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄMСТВАХ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Tamara Logutova, Mikola Poltoratskiy 28-33
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Karyna Borblik 34-41
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РЕЙТИНГАХ PDF
Irina Psareva, Svitlana Arikhbaieva 42-48
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА МАРІУПОЛЯ) PDF
Olga Lyubchuk, Olena Hryvtsova 49-56
АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ К ИМПЛЕМЕНТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «OPEN BANKING» PDF
Aleksey Mints, Pavlo Sidelov 57-63
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧАСТИНА МАРКЕТИНОВОЇ ПОЛІТИКИ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Oleksandr Kalinin 64-71
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОРТАХ PDF
Maryna Makarenko, Alina Zaderei 72-78
ПОРТОВІ КЛАСТЕРИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПОРТІВ PDF
Nataliya Potapova, Alla Kravchenko 79-85
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРУДОРЕСУРСНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Svetlana Mishchenko 86-96
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
Oksana Bodnaruk 97-104
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Maryna Kravchenko, Alina Kinash 105-114
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Leila Mamatova, Viktoria Korniuk 115-120
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Leila Mamatova, Anna Pozhydaieva 121-126
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ НА РИНКУ В2В PDF
Vіktorіya Gonchar, Oleksii Bogachov 127-133
ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Yuliia Matskewych 134-140
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Maryna Kravchenko, Roman Kussa 141-147
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Raisa Aleksandrova 148-155
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Žaneta Simanavičienė, Rima Žitkienė, Pavlo Burak 156-163
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ PDF
Alla Grusheva, Vitalii Salimon, Kristina Filipishyna 164-169
СТАН ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ДЕЯКИМИ КРАЇНАМИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
Larysa Kapranovа 170-173
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Galyna Shvets 174-181
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Alina Sahirova 182-187
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ISO 45001 PDF
Svetlana Belous-Sergeeva 188-193
Аналіз та обґрунтування управлінських рішень в сфері економічної безпеки в умовах екологічної трансформації аграрних підприємств PDF
Olena Usуkova 200-205