№ 36

Зміст

Статті

РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Roman Karbivnychyi 5-12
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Pavlo Burak, Tatiana Gorokhova 13-20
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Anna Gorbunova, Oleksandr Cherep 21-28
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ PDF
Andrey Zavhorodnii 29-36
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНО ІНІЦІАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Olga Popova, Tetiana Herasimenko 37-42
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ PDF
Alina Sahirova 43-48
РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Hanna Kucherova, Inna Kulko-Labintseva 49-58
НАПРЯМКИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Maryna Kravchenko, Oleksiy Levchenko 59-67
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Dmytro Antoniuk 68-72
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Maryna Makarenko, Nataly Potapova 73-80
ТИПОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Evelina Kamyshnykova 81-86
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Maryna Slavkina 87-93
ВПЛИВ ФІСКАЛЬНИХ СТИМУЛІВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ PDF
Alla Hrechko 94-99
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ І БІЗНЕС-СТРУКТУР У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Viktor Goncharuk 100-104
РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Svetlana Boguslavskaya 105-110
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ В ТУРИСТИЧНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Oksana Pidvalna 111-115
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Klaus Lagler 116-120
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
Yuliia Zagorodnia 121-126
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ PDF
Elina Boychenko, Yana Drobotenko 127-132
СУТНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ДЕРЖАВІ PDF
Bogdan Dergaliuk 133-138
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА СУЧАСНИХ ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Zinaida Frolova 139-143
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Oksana Klymenko, Svitlana Mala, Нalyna Matviienko 144-152
ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ PDF
Mariana Makarova 153-160
СЕКТОРАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Galina Patoshina 161-168
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Viktorya Kovalevska, Olga Kushnarenko, V. V. Kalinin 169-176
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Viktoryia Gonchar, Zaneta Simanaviciene 177-184
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Liliia Filipishina 185-192
РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ ПРИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Oksana Zybareva 193-199
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОРПОРАТИВНОГО ХОЛДИНГУ PDF
Valeriya Kolosok, Mykyta Biriukov 200-204
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МІГРАЦІЇ НА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ-ДОНОРА PDF
Andriy Melikhov 205-213
МАРКЕТИНГ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: МЕХАНІЗМ КОЛАБОРАЦІЇ МІЖ ОСНОВНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ PDF
Tetyana Pimonenko, Oleksii Lyulyov, Olena Chygryn 214-220
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Nataly Solidor 221-228
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Svetlana Chelovan 229-233
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТОВАРНО-ПРОДУКТОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Olena Usуkova 234-239
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПОЗИЧЕНОЮ ПРАЦЕЮ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОНТЕРСТВА) PDF
Galina Krapivina 240-249
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Marina Melnuchyk 250-256
СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИЧНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Nataliia Riazanova 257-265
ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ PDF
Tatiana Schestakowa 266-272
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Nataliya Potapova 273-278
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Leila Mamatova 279-291
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Marina Tchaikovskaja 292-296