DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.30.2015.74174

Чибурене Ядвіга, Чибурайте Гінтаре. Оцінка первинних послуг охорони здоров'я: точка зору студентів

J. Ciburene, G. Ciburaite

Анотація


Здоров'я населення країни є одним із ключових елементів людського капіталу і економічного розвитку. Здорове і економічно активне населення країни може продуктивно використовувати свої повноваження в економічній діяльності, у підвищенні продуктивності праці, у підвищенні кваліфікації та збільшити загальний результат економічної діяльності. Метою даного дослідження є характеризувати зміни послуг сектору охорони здоров'я в Литві в контексті держав-членів Європейського союзу (ЄС-27) у період 2005-2013 років, у відповідності з різними квинтилями доходів, щоб описати рівень задоволеності / незадоволеності цими послугами в Литві; і характеризувати результати анкетного опитування, що описують думку пацієнтів - студентів-медиків - послуги первинної медичної допомоги. Рік 2005 був обраний в якості базового року для порівняння статистичних даних. 
Відповіді, наведені в дослідженні характеризують якість медичних установ та первинних медичних послуг лікарів. Результати анкетного опитування показали, що 97.3% молоді вірять лікарям, це означає, що вони задоволені рівнем якості первинних медичних послуг та відповідають очікуванням пацієнтів.

Ключові слова


медичні послуги, первинні медичні послуги, робоча сила, показники здоров'я, Литва

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bubniene, D., Ruzevicius, J. (2010). Pecularities of QualityManagement in Health Care Institutions. Current Issues of Business and Law. Vol.5, p. 1-19

EUROSTAT data. – [Accessed 10.09.2015.]. Available: ec.europa/eu/Eurostat/data/database.

Gurevicius, R. (2015). Towards Patient Centered Health Care System. Public Health, 1 (68), p. 5-8

Janusonis, V., Popoviene, J. (2003). Management of Quality of health care in the context of European Union. Tiltai, 13(1), p. 177-181

Kairys, J. (2010).Health Care Services from Population and Medic Point of View. In book: Lithuanian health Sector during turn of Century. Vilnius: UAB Health Care Center, p. 322-364

Lithuanian National Framework Strategy. (2012). –– [Accessed 10.09.2015.]. Available: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Visos_patvirtintos_priemones/strategija_20120925.pdf

Quality of care: a Process for Making Strategic Choices in Health Systems. (2006). World Health Organization, 50 p.

Ovretveit, J., Bate, P., Clearly , P., Cretin, S., Gustafson, D., McInnes, K., McLeod, H., Molfenter, T., Plsek, G., Robert, G.,Shortell, S., Wilson, T. (2002). Quality Collaboratives lessons from research. Quality and Safety in Health Care. Vol.11, p. 345-351

Press, I., Ganey, R.F., Malone, M.P. (1992). Patient Satisfaction: where does it fit in the Quality picture. Trustee, apr. 45: p.8-11.

Health Care Quality Programm 2004-2010. (2004). ). –– [Accessed 10.09.2015.]. Available: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=242167&p_query=&p_tr2=

Silys, A. (2012). Quality Management of Health Care Institution Activity. Vilnius: National Center of Health Teaching Centre, 95 p.

Suhrcke, M., McKee, M., Stucker, D., Arce, R.S., Tsolova, S., Mortemsen, J. (2006). The Contribution of Health to the Economy in the European Union. Public Health. Journal of the institute of Public Health. Published by Elsevier Ltd. Doi:10.1016/j.puhe.2006.08.011 - [Accessed 10.09.2013.]. Available: www.elsevierhealth.com/journals/pubh

Чибурене, Я., Чибурайте, Г. (2013). Экономическое развитие и изменения политики здравоохранения в условиях глобализации: Литовский опыт. В: Сборник научных трувов. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, Ростов-на-Дону – Донецк, Росия-Украина, Сентябрь 12-14, с.490-494


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 J. Ciburene, G. Ciburaite

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.