DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42676

РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Л. Г. Капранова, А. Є. Шилін

Анотація


В статті, спираючись на досвід видатних українських вчених та законодавчі акти в сфері захисту прав інтелектуальної власності, наведено основні теоретичні аспекти захисту об’єктів інтелектуальної власності в процесі трансферу технологій. Зазначено, що зі збільшенням кількості об'єктів інтелектуальної власності, зростанням конкуренції на ринках товарів і послуг, збільшується і кількість порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. Наведено типові порушення авторського права і суміжних прав, які дають підстави для судового захисту. Наведено прийоми відстеження порушень прав об’єктів інтелектуальної власності в процесі трансферу технологій. Наведено дії, що визначені законодавством України як недобросовісна конкуренція, і за які Антимонопольний комітет України накладає штрафи, а також притягує порушників до адміністративної та цивільно-правової відповідальності. Зазначено, що на відміну від деяких західних країн, в Україні поки що немає патентного суду, але є практика створення судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну професійну підготовку з інтелектуальної власності і тому можуть компетентно вирішувати спори щодо інтелектуальної власності.


Ключові слова


устойчивое развитие,трансферт технологій, інноваційний розвиток, металургійні підприємства, національна мережа трансферу технологій, патент

Повний текст:

PDF

Посилання


Архієреєв С., Тарасенко Т. Розвиток трансферу технологій [Електроний ресурс] Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Oktober/7.htm.

Якубівська Ю. Використання і захист об’єктів інтелектуальної власності в контексті інтелектуалізації світогосподарського розвитку // Наука молода. – 2008. - № 9. – С. 148.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» від 17.06.2009 № 680-р //Урядовий кур'єр вiд 27.06.2009 - № 114.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2002, № 36, ст.266

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»// Відомості Верховної Ради України, 2006, № 45, ст.434.

Цибульов П. М.Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник – К.: "Ін-т. інтел. власн. і права", 2005. – 108 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Л. Г. Капранова, А. Є. Шилін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.