DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42675

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ОЩАДНОЇ СИСТЕМИ

Валерія Володимирівна Литвин

Анотація


У статті розглянуті особливості визначення основних показників рівня сталості розвитку ощадної системи. При формуванні методології оцінки сталого розвитку національної системи заощаджень запропоновано використати бенчмаркінговий підхід, за якого доцільно аналізувати не абсолютні значення рівня заощаджень впродовж досліджених років, а проводити порівняння річних темпів зростання показника у відсотках (динамічні індекси).

На основі даних щодо темпів зростання обсягів заощаджень впродовж 1996 – 2011 років з використанням статистичних показників (відносної та накопиченої частоти) визначені оптимальні темпи зростання заощаджень.

Для визначення меж сталого розвитку системи заощаджень запропоновано визначити на основі аналізу однорідності вибірки значень темпів зростання обсягів заощаджень в національній економіці. Таким чином, запропоновано рівень надійності, що дорівнює половині довірчого інтервалу для генерального середнього арифметичного  темпів зростання обсягів  заощаджень в Україні, вважати межами сталого розвитку ощадної системи національного господарства.

У роботі запропоновані методологічні засади та здійснене кількісне оцінювання показників рівня сталості розвитку національної системи заощаджень. Встановлено, що темп зростання обсягів заощаджень змінювався в межах  10,75 – 223%.

В роботі розроблено методологію визначення сталості розвитку національної ощадної системи. Для визначення абсолютних значень рівня сталості розвитку ощадної системи запропоновано використати показник відносної частоти. Встановлено, що оптимальним можливо вважати темпи зростання обсягів заощаджень 101,95%; 117,15%; 147,55% та 162,75%.  Для визначення меж сталості розвитку ощадної системи запропоновано проводити аналіз однорідності вибірки значень темпів зростання обсягів заощаджень в національній економіці. Визначено, що межі сталого розвитку становлять 120,85% - 168,75%.


Ключові слова


сталий розвиток, економічна безпека, рівень сталого розвитку, ощадна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття”. Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (самміт “Планета Земля, 1992). – К.:Інтелсфера, 2000. – 359 с.

Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям дослідження. / О.В.Шубравська // Економіка України. – 2005. – №1. – С.36-42.

Україна у вимірі економіки знань / В.М.Геєць, В.П.Александрова, Ю.М.Бажал та ін.; за ред. В.М.Гейця. – К.Основа, 2006. – 592 с.

Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. – К.: 1999.

Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України / В.М.Трегобчук // Вісник НАН України. – 2002. - №2. – С.15 – 22.

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення / О.М.Алімов, А.І.Даниленко, В.М.Трегобчук та ін. – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с.

Хвесик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи / В.Хвесик // Економіст. – 2011. - №4. – С.8-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Валерія Володимирівна Литвин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.