DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42580

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

Тетяна Вікторівна Косарева

Анотація


Розглянуто  використання логістичних стратегій підприємствами агропродовольчого комплексу з метою забезпечення їх конкурентоспроможності за сучасних умов ведення бізнесу.

Як свідчать проведенні дослідження, на підприємствах агропродовольчого комплексу логістика, як система не організована, застосовується фрагментарно, характеризується низькою ефективністю, що пояснюється об’єктивними обставинами. Основна причина полягає в нерозумінні керівництвом підприємств вагомості використання інструментарію логістики для забезпечення конкурентних переваг на ринку.

Відділами логістики, а отже відповідними кадрами, що можуть розробляти та реалізовувати логістичні стратегії, забезпечені вертикально інтегровані структури (агрохолдинги)  та окремі підприємства середнього бізнесу. Зазначені підприємства, навіть за умов відсутності власної розробленої логістичної стратегії, застосовують її класичні варіанти.

Наведено різні шляхи реалізації обраної логістичної стратегіїпідприємствами агропродовольчого комплексу. Виробники продукції з метою збереження власних ринкових позицій змушені оперативно реагувати на стрімки  політичні та економічні зміни, що притаманні сучасним умовам господарювання. Підприємства можуть розглянути доцільність використання  нової логістичної стратегії (з врахуванням фактору часу);  частково або повністю відмовитися від обраної логістичної стратегії (наприклад, відмова від аутсорсингу). Крім того,  на підставі діючої логістичної стратегії підприємства можуть розглянути різні варіанти  внесення змін в раніше обрані шляхи реалізації логістичної стратегії.

Авторське бачення вирішення зазначеної проблеми полягає в розробці підприємствами адаптивних шляхів реалізації логістичних стратегій. В подальшому планується розглянути ефективність використання можливих варіантів адаптивних шляхів реалізації логістичних стратегій для різних підприємств агропродовольчого комплексу.

Ключові слова


агропродовольчий комплекс, логістика, логістичнастратегія, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головащенко О. Інформаційне забезпечення визначення логістичних витрат /О. Головащенко // Торгівля і ринок України. Збірник наукових праць.- 2010. - №30 (т.2). - С. 399-404

Карий О. Інформаційне забезпечення управління логітичними витратами на підприємстві : автореф. дис. к.е.н. : спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / О. Карий. - Львів: НУ"Львівска політехника", - 2004. - 23с.

Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах / К. Новопісна // Схід. Аналітично - інформаційний журнал. - 2011. - №2 (109). - С.52-57

Бутов А. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства / А. Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільский національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ,,Економічна думка" , 2013. - Том 14. -№ 2. - С. 124-131

Плетнев С. Возможности комбинации отдельных логистических стратегий для обеспечения высокой конкурентоспособности цепей поставок / С. Плетнев, О. Крайнова // Международный журнал экспериментального образования. - 2011. - №8. - С. 265-266

Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава.-2013.-Вип.№2(9).-С.223-231

Маркетинг і логістика : концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ). / С. В. Смерічевська, М.В.Жаболенко С .В . Чернишова та ін.: за заг. ред. С. В. Смерічевської - Львів: "Магнолія 2006", - 2013. -552с


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Вікторівна Косарева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.