DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42579

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Вікторія Василівна Гончар, Олександр Володимирович Калінін

Анотація


У роботі обґрунтовано перспективи розвитку маркетингу туристичних послуг в Україні на основі дослідження туристичного ринку та аналізу основних напрямків туристичних потоків. Розвиток туристичної сфери стримується несприятливим візовим режимом для в’їзного туризму, прогалинами в регіональному регулюванні галузі туризму, недостатньою інформаційно-рекламною діяльністю щодо України за кордоном. Концентрація на світовому туристичному ринку знизилася, існують можливості злиття та поглинання серед провідних туристичних країн. Основною силою на даному ринку буде вертикальна інтеграція, яка даватиме значні конкурентні переваги над не інтегрованими структурами. Цю тенденцію можна розглядати як позитивну для глобалізації українського туристичного ринку, однак негативним є той факт, що на світовому ринку велика частка крупних туристичних держав, які монополізують його, що підтверджується наявністю великих транснаціональних корпорацій. України є високий рівень забезпеченості туристичними ресурсами, передусім для виходу на рекреаційно-оздоровчі сегменти зовнішніх ринків. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля

Ключові слова


туризм; маркетинг послуг; конкурентні переваги, конкурентоспроможність, ринкові перспективи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послугв Україні: Навчальний посібник / Л. І. Гонтаржевська – Донецьк: Східний видавничий дім,2008. – 180 с.

Офіційний сайт державного комітету статистики Німеччини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.destatis.de

Офіційний сайт державного комітету статистики США [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://travel.trade.gov/

Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт національного інституту статистики та економічних досліджень Франції [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.insee.fr/en/

Реалії і перспективи готельного сегменту Києва [Електронний ресурс]. - Нерухомість в Україні. - 2008. - Режим доступу: http://vukraine.com.ua/news/content/realii_i_perspektivy_gostinichnogo_segmenta_kieva

Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А.С. Філіпенко. – К.: Знання, 2007. – 670 с.

Global and transnational business: strategy and management / George Stonehouse [et al.] – 2nded.

ГончарВ.В. ПономаренкоА.А. Перспективи розвитку туризму України з урахуванням участі країни в процессах глобалізації / В.В. Гончар, А.А. Пономаренко // VIII Регіональна студентська науково-технічна конференція. Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ПДТУ. – 2014. – Т. 2. – С. 71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вікторія Василівна Гончар, Олександр Володимирович Калінін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.