DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42578

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

Маргарита Юріївна Паршина

Анотація


Ефективність прийняття стратегічних рішень на рівні держави залежить від науково обґрунтованої регіональної політики. Важливим етапом при формуванні комплексу тактичних та стратегічних рішень, а також при  розробці регіональної політики є визначення типології регіонів.

Розроблено методику досліджень з визначенням типології регіонів України. Сформовано інформаційні бази даних. При формуванні класів регіонів використано АВС-аналіз, що ґрунтується на принципі Парето та матричний метод. Основними критеріями прийняті показники випуску промислової продукції та продукції сільського господарства. За кожним показником сформовано три класи: клас А (обсяг продукції до 80 %), клас В (наступні 10% обсягу продукції) та клас С (останні 10 % продукції). При проведенні досліджень враховано ефективність використання регіонального потенціалу. Результати проведених досліджень надані у вигляді двох матриць «Обсяги реалізованої промислової продукції – Обсяги продукції сільського господарства» та «Обсяги реалізованої промислової продукції – Валова додана вартість». Встановлено нерівномірність за показником ефективності використання потенціалу значної кількості регіонів України.

Результати проведених досліджень дозволили виокремити наступні чотири типи регіонів: регіони з високим рівнем випуску промислової продукції та продукції сільського господарства; регіони з домінуючим випуском промислової продукції; регіони з домінуючим випуском продукції сільського господарства та регіони змішаного типу.

Сформовані чотири типи регіонів створюють основу щодо формування регіональної політики

Ключові слова


типологія регіону, методика досліджень, випуск продукції, валова додана вартість, класи регіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Продуктивні сили економічних районів України / Б. М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, О. В. Горська та ін.; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Нічлава, 2000. – 517 с.

Типологии регионов для целей региональной политики: учеб. пособие / Н.А. Ермакова, А.Т. Калоева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 65 с.

Regional policy: site. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm

СерковаА.Е. Зарубежный опыт классификации регионов как инструмент региональной политики / А.Е. Серкова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – № 8 (299). – С.57-61.

Жерліцин Д.М. Групування регіонів у прийнятті рішень в управлінні бюджетними ресурсами територій/ Д.М. Жерліцин, Д.М. Жерліцина // Нове в економічній кібернетиці. – 2010. – №3. – С.16-26.

Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. – М.: Мысль, 1977. – 199 с.

Региональная политика России: адаптация к разнообразию: Аналит. докл. / Под общ. ред. Г.А. Сатарова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – 190 с.

Территориальное управление экономикой: Словарь-справочник. 2-е изд., доп. и перераб. / Гл. ред. В.П. Колесов, В.М. Шупыро. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001. – 642 с.

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с.

Ройтер Л.М. АВС- и XYZ-анализ в управлении ассортиментной политикой / Ройтер Л.М., Веденкина И.В., Терновская Т.С., Булгаков В.В. // Экономика и менеджмент. – 2011. – № 6. – С.62-66.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Маргарита Юріївна Паршина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.