DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42577

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Григорій Миколайович Мельниченко

Анотація


Проблеми природоохоронної діяльності кожного регіону необхідно вирішувати виходячи із загальнодержавних завдань і з урахуванням особливостей стану навколишнього середовища. З метою забезпечення сталого природокористування регіональної екологічної політики держави має бути спрямована на створення в кожному регіоні ресурсно-фінансового потенціалу, достатнього для вирішення основних завдань соціально-економічного розвитку та природоохоронної діяльності.У статті розглянуті проблеми та особливості інвестування в природоохоронну діяльність в Україні, відмінність та тотожність понять «інвестиційний клімат території» та «інвестиційна привабливість території та регіону». Визначено основні умови проведення для інвесторів природоохоронної політики. Сформульовано завдання інвестиційної політики регіону. Наголошено на тому, що політика контролю за впливом на навколишнє середовище та екологічно сталого розвитку необхідна для зменшення негативних наслідків здійснення проектів, що передбачають створення нових елементів інфраструктури. Проблеми формування механізму регіональної політики сталого природокористування в сучасних умовах потребують вирішення фінансування природоохоронних заходів на регіональному та місцевих рівнях та створення сприятливих умов від підвищення інвестиційної активності та інвестиційних ресурсів. Вироблення початкових варіантів інвестиційної політики щодо природоохоронних заходів та подальшої інвестиційної діяльності в цьому напрямку - це інтерактивний процес, в який можуть вноситися корективи в залежності від пропонованих результатів діяльності. Для того щоб отримати повне уявлення про вигоди від природоохоронних інвестицій, відновлення екосистем, як процес, має бути інтегроване в загальну систему планування та соціально-економічного розвитку регіону. Ідея інвестицій в екологоохоронну діяльність узгоджується з економічними інтересами всіх груп користувачів природного потенціалу. Економічні критерії при вирішенні завдань охорони навколишнього середовища повинні в першу чергу спиратися на оптимальний характер реалізації природоохоронних програм, що дозволяють інвестувати кошти в поліпшення якості природного навколишнього середовища.


Ключові слова


екологія, інвестиції, регіон, навколишнє середовище, природоохоронна діяльність, інвестиційний клімат

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 №188/98-ВР. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.qov.ua/

Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 258 с.

Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/807/.

Данилишин Б.М. Економіка природокористування / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян. – К.: Кондор, 2010. – 465 с.

Хлобистов Є.В. Фінансові механізми екологічної політики // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – Вип. 3-4 / голов. ред. О.П. Степанов– К. : НАНУ, 2004. – С. 744 – 752.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Григорій Миколайович Мельниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.