DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42573

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Катерина Сергіївна Тарабан

Анотація


В роботі проаналізовано формування та використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства. Підприємство є складною відкритою динамічно розвинутою системою, яка являє собою підсистему більш складних макросистем. В свою чергу, машинобудівне підприємство – складна динамічна система, яка характеризується як порівняно автономне і локальне, інституціонально та економічно єдине утворення, у внутрішній системі якого можуть здійснюватися процеси господарської діяльності. Для покращення стану вітчизняних промислових підприємств, підвищення їх стійкості необхідно активізовувати логістичну діяльність, основною базою якої виступає виробничий потенціал. В статті розкритий взаємозв’язок виробничого потенціалу з логістичною системою машинобудівного підприємства. Розкрито поняття потенціалу машинобудівного підприємства. Наведені групи факторів, які обумовлюють весь спектр діяльності підприємства. Структура виробничого потенціалу машинобудівного підприємства розкрита за допомогою функціонально-ресурсного підходу. Досліджена важливість виробничого потенціалу з точки зору системного підходу. Наведені показники, за допомогою яких можна визначити рівень ефективності використання елементів виробничого потенціалу машинобудівного підприємства.

Ключові слова


потенціал, виробничий потенціал, структура потенціалу машинобудівного підприємства, показники аналізу виробничого потенціалу, фондомісткість продукції, матеріаломісткість продукції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф,єва О.В., Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : Монографія / О.В. Ареф,єва, О.В. Коренков. – К.ГРОТ, 2004. – 200с.

Яремко І.Й. Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних підприємств : Монографія. / І.Й.Яремко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 260 с.

Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация : монографія / А.Э. Воронкова. – Луганск: СНУ им. В Даля, 2004. – 314 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н.С. Краснокутська. – Х.: Харк. Держ. Ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия : монография / Е.В. Лапин. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 310 с.

Отенко И.П. Методологические основы управления потенціалом предприятия : монография / И.П. Отенко. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 216 с.

Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : монография И.П. Отенко. – Х.: ХНЭУ, 2006. – 256 с.

Трофименко Н.А. Оценка и прогнозирование производственного потенциала предприятия / Н.А. Трофименко // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. – 2004. – №9. – С. 147 – 157.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Якушева Е.С. Подходы к оценке потенциала предприятия / Е.С. Якушева // Проблемы экономики. – 2008. – №1(20). – С. 141 – 143.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Катерина Сергіївна Тарабан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.