DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42562

ДО ПИТАНЯ ПРО ТРУДОРЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Юлія Олександрівна Гетьманенко, Лілія Іванівна Михайлишин

Анотація


Для забезпечення ефективності міжнародної інтеграційної стратегії України та належного її позиціонування в глобальній економічній системі необхідно провести дослідження питань щодо трудоресурсного забезпечення інноваційного розвитку. Сучасне трактування інновацій зазнало значних еволюційних змін не лише в сфері безпосереднього впливу на виробництво, а й щодо ролі в соціально-економічному розвитку країн, їх регіональних об’єднань та світу загалом. Специфіка інноваційного продукту, як результату інтелектуальної праці індивідуума нерозривно пов’язана з трудовими відносинами, що в глобальному масштабі проявляється в основному через виникнення міграційних потоків висококваліфікованих кадрів з метою забезпечення більшого рівня оплати власної праці. Досліджено два ключові аспекти трудоресурсного забезпечення інноваційного розвитку економік в умовах глобалізації, які в свою чергу пояснюють сучасні тенденції міграційних потоків, причини зміни демографічної ситуації і в певній мірі, причини дисбалансів в економічному розвитку країн світу. Такі наслідки відіграють важливу роль як у визначенні напрямків і структури самої міграції, так і у формуванні суспільної думки і державної політики по відношенню до неї. Вивчення цих питань і їх подальше вирішення дають можливість максимально ефективно використати позитивні наслідки «інтелектуальної міграції» та оптимізувати негативний її вплив в соціально-економічному розвитку України.


Ключові слова


глобалізація, інновації, міжнародна міграція, глобальні наслідки міграції робочої сили, трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку, ефект «демографічного переходу», висококваліфікована робоча сила, «етнічна економіка».

Повний текст:

PDF

Посилання


Инновационнаяэкономика : монография / под ред. Ю. М. Осипова, И. В. Шевченко, Л. Н. Дробышевской, Е. С. Зотовой. — М. : Краснодар, 2008. — 537 с.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами./ Перевод с англ. под ред. С.К. Мордовина. - 8-е изд.- СПб.: Питер, 2004. - 687 с.

Дадалко В.А. Мировая экономика - Мн.: «Ураджай», «Интерпресссервис», 2001. – 592с.

Завіновська Г.Т. Економікапраці. – К.: КНЕУ, 2003. – 300с.

ЗангВай-Бин. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономчиескойт теории: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 368с.

Ивахнюк, И. В. Международная трудовая миграция / И. В. Ивахнюк. М.: Теис, 2005. – 458с.

Липов В.В. Міжнароднаекономіка: світоваекономіка та міжнародніекономічнівідносини. Модуль 2. Міжнародні ринки та формиміжнародноїекономічноївзаємодії. – К.: «Видавничийдім «Професіонал», 2008. – 368с.

Фомішин С.В., Рибчук А.В., Румянцев А.П., Ґудзь П.В. та ін. Міжнародна економіка / С.В. Фомішин, А.В. Рибчук, А.П. Румянцев, П.В.Ґудзь та ін.; За ред. С.В.Фомишина. – Львів: НовийСвіт – 2000. – 2011. – 446 с.

Kaul I., Granberg I., Stern M. Global Public Goods. – Oxford, 1999. – 562p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Юлія Олександрівна Гетьманенко, Лілія Іванівна Михайлишин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.