DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42560

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Сергій Миколайович Богданов, Дар’я Володимирівна Котко, Владислав Вадимович Машин

Анотація


В статті розглянуто елементи управління адміністративного менеджменту, що були запропоновані засновником класичної школи управління Анрі Файолем. Проаналізовано останні дослідження та публікації вітчизняних та закордонних дослідників, що були задіяні у вивчення даних аспектів. Проведений компаративний аналіз впливу принципів адміністративного менеджменту на формування та діяльність органів законодавчої гілки влади на прикладі парламентів двох країн - Верховної Ради України та Конгресу Сполучених Штатів Америки. Були досліджені особливості реалізації принципів адміністративного менеджменту - планування, організації, влади (делегування), координації та моніторингу - в державних органах законодавчої влади. Проаналізовано ефективність застосування даних принципів адміністративного менеджменту в діяльності зборів народних обранців України та Сполучених Штатів Америки. Виявлено суттєві ризики, що виникають у наслідок ігнорування застосування елементів управління адміністративного менеджменту в діяльності законодавчої гілки державної влади двох країн. На підставі проведеного дослідження визначено істотний вплив, що здійснюється елементами управління адміністративного менеджменту на ефективність діяльності законодавчих органів влади.


Ключові слова


управління; менеджмент; планування; організація; парламент; делегування; координація; моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


AdministrativeManagement: Fayol’sPrinciples [Електронний ресурс]: BoundlessManagement. – Режим доступу: https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/organizational-theory-3/classical-perspectives-29/administrative-management-fayol-s-principles-167-4018/

Конституція України: Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rada.gov.ua/http://www.rada.gov.ua/

Про Регламент Верховної Ради України: Верховна Рада України; Закон України від 09.03.2010 № 1952-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17

Strategic Planning [Електроннийресурс]: Congressional Management Foundation. – Режимдоступу:http://www.congressfoundation.org/congressional-operations/management-services/strategic-planninghttp://www.congressfoundation.org/congressional-operations/management-services/strategic-planning

Organizational Structure of Congress [Електроннийресурс]: Union County College Faculty. – Режимдоступу:http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/congress.htmhttp://faculty.ucc.edu/egh-damerow/congress.htm

The doctrine of nondelegation [Електроннийресурс]: Wikipedia. The free encyclopedia. – Режимдоступу:http://en.wikipedia.org/wiki/Nondelegation_doctrinehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nondelegation_doctrine

Separation of powers – delegation of legislative power [Електроннийресурс]: National Conference of State Legislatures. – Режимдоступу:http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/delegation-of-legislative-power.aspxhttp://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/delegation-of-legislative-power.aspx

Delegation of powers [Електроннийресурс]: Encyclopaedia Britannica. – Режимдоступу:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/473405/delegation-of-powershttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/473405/delegation-of-powers


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Сергій Миколайович Богданов, Дар’я Володимирівна Котко, Владислав Вадимович Машин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.