DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42559

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Вячеслав Владиславович Македон

Анотація


В статті розглянуто актуальне питання дослідження ефективних підходів та методів оцінки процесів злиття і поглинань суб’єктів фінансового сектора. В рамках дослідження окремо виділено вартісний підхід який має базуватися на розрахунку ринкової вартості компанії – при проведенні угоди по злиття або поглинання. Доведено, що утворення синергетичного ефекту виникає саме тоді, коли ринкова капіталізація суб’єкта фінансового сектора перевищує суму ринкових капіталізацій учасників, які її утворюють, у порівнянні з капіталізаціями до об’єднання. Було виділено три підходи до оцінки процесів злиттів та поглинань: прибутковий, порівняльний і витратний. Аналіз показав, що основою фінансового підходу є система цілей і завдань, а також показників, що визначають досягнення синергетичного ефекту. У межах фінансового підходу, критерієм ефективності виступає зростання чистого прибутку і чистого грошового потоку, збільшення рентабельності діяльності і власного капіталу суб’єкта фінансового сектора. Визначено, що стратегічний підхід повинен базуватися на якісних методиках оцінки результатів діяльності і процесів, здійснюваних учасниками ринку. Провідними методами мають бути: збалансована система показників, вартісна корпоративна звітність і матричний аналіз. Доведено, що застосування цих методів формує порядок вибору оптимального варіанта, що забезпечує максимальний синергетичний ефект

Ключові слова


злиття і поглинання, суб’єкт фінансового сектора, активи, синергія, грошові кошти, збалансована система показників, ринкова вартість, капіталізація, негрошові витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Винс Ральф. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Ральф Винс. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 406 с.

Джохадзе В.Д. Финансовые аспекты обеспечения стабильности транснациональных корпораций / В.Д. Джохадзе. – М.: «URSS», 2013. – 144 с.

Динз Грейм. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу / Грейм Динз, Фриц Крюгер, Стефан Зайзель; Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – 252 с.

Beatty R. Bank merger premiums - Analysis and Evidence / R. Beatty, A. Santomero, M. Smirlock / Monografia. a-3. - New-York: Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions, 2007.-482 p.

Berger A. Globalization of Financial Institutions: Evidence from Cross-Border Banking Performance / A. Berger, R. DeYoung, H. Genay, G. Udell // Brookings-Wharton Papers on Financial Services.-2000.-№ 3. - PP. 23-158.

DePamphilis D. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions / D. DePamphilis. – N.Y.: Academic Press, 2009. – 800 p.

Green Milford B. Mergers and Aquisitions: Geographical and Spatial Persspectives / Milford B. Green. – Taylor & Francis Group, 2011. – 234 p.

Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers / M. Jensen // American Economic Review. – 2006.– №76. – pр. 323-329.

Thompson Robert B. Mergers and Acquisitions: Law and Finance / Robert B. Thompson. – Aspen Pub, 2010. – 556 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вячеслав Владиславович Македон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.