DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42557

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Лейла Шамільевна Маматова, Анастасія Миколаївна Буц

Анотація


У статті розглянуто необхідність створення сприятливого клімату на підприємстві для здійснення самостійної інвестиційної діяльності та для залучення інвестицій зі сторони. Представлені загальні риси, етапи здійснення та аналізу інвестиційного клімату.

Високу роль в управлінні реальними інвестиціями, щодо системи інвестиційної привабливості підприємства відіграють напрями інвестиційної діяльності в сучасних умовах господарювання. Підприємству необхідно постійно приділяти увагу  стосовно інвестиційного управління, тому що інвестиційна активність та економічне зростання на підприємстві являються взаємозалежними процесами. Загальна структура інвестицій підприємства певною мірою залежить від реальних інвестицій та портфельних інвестицій. В свою чергу структура інвестицій формує фінансове становище підприємства та ефективність використання цих інвестицій підприємством.  Тобто це означає, що частка вкладення інвестицій, у переважно ефективні проекти повинна призводити до максимальної користі, в свою чергу інвестиційні ризики - до мінімуму витрат. Першим кроком в реалізації інвестиційного проекту є його економічне обґрунтування, тобто визначення його інвестиційної привабливості для даного підприємства. Розглянуто методи визначення інвестиційної привабливості підприємства, з урахуванням методики розробленої групою «Інвест-Діагностика».

Таким чином, кожне підприємство знаходиться під впливом ринкової  кон'юнктури, яка може бути сприятлива чи ні. Але кожне підприємство має самостійно визначати напрями інвестиційної діяльності та мати в своєму розпорядженні достатньо резервів  для виконання інвестиційних рішень.


Ключові слова


інвестиційна привабливість; інвестиційний потенціал підприємства; діагностика інвестиційної привабливості; інтегральний показник; комплексна методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Технология ДИМО. [Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://oc.cs.msu.su/econ/technology/dimo

Васильцова А.М. Сравнительный анализ трактовок и методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 8 [Электронный ресурс]. Режим доступа://ekonomika.snauka.ru/2013/08/2935

Садеков А.А., Лисова Н.А. Инвестиционная привлекательность предприятий (методология и методика оценки): Монография. – Донецк: Дон ГУЭТ им.М. Туган-Барановского, 2001. – 270 с.

Юрченко Е.А. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности.[Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://www.beintrend.ru/2011-10-13-06-03-35


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Лейла Шамільевна Маматова, Анастасія Миколаївна Буц

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.