DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42520

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Світлана Адамівна Щербініна

Анотація


Досліджено вимоги до енергоефективності будівельного об’єкту відповідно до нормативної бази в сфері енергоефективності будівель. Представлено етапи розвитку української нормативної бази, зважаючи на потребу доведення їх до відповідності з вимогами європейських країн. Розглянуто можливості, що надає енергетична паспортизація будівель. Наведено класифікацію будинків за енергетичною ефективністю. Зауважено, що для будинків, що проектуються, необхідно приймати клас не нижче «С».

Визначено заходи з підвищення енергоефективності житлових будівель, що можуть бути реалізовані за двома напрямами: по-перше, оснащення будинку енергозберігаючим інженерним обладнанням, системами, елементами і огороджувальними конструкціями, які забезпечують можливість економного використання паливно-енергетичних ресурсів; по-друге, експлуатація житлових будівель і інженерного обладнання з метою досягнення високих показників енергоефективності, регулювання енергоспоживання, енергомоніторинг.

Вивчено джерела фінансування заходів щодо підвищення енергоефективності житлового будівництва, а також економічні інструменти для стимулювання розробки та впровадження енергозберігаючих технологій. Зазначено, що обираючи оптимальний варіант підвищення енергоефективності житлових будівель, потрібно ураховувати величину капітальних вкладень, надійність, режими обслуговування і роботи обладнання.


Ключові слова


енергоефективна будівля, енергетична паспортизація, класифікація будинків за енергетичною ефективністю, заходи з підвищення енергоефективності житловогобудівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетун Г.В. Енергозбереження в будівництві / Г.В. Гетун, К.С. Харченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrinterm.com.ua/images/nova-tema/st_25.pdf

Фінансування інвестицій в енергоефективність будівель в Україні: аналіз та рекомендації щодо економічної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.esco.co.ua/cities/2014_6_7/art136.pdf

ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінбуд України, 2006. – 64с.

Кондратенко Н.О. Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві / Н.О. Кондратенко, І.С. Баландіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11547/1/7076_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%A1.pdf

Практичний посібник. Енергоефективний будинок крок за кроком. Книга 3. Крок третій: капітальний ремонт і термомодернізація будинку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mdi.org.ua/files/Final%20Volume%203_ukr_29-Feb-2012.pdf

Брігілевич В. Термомодернізація житлового фонду: організаційний, юридичний, соціальний, фінансовий і технічний аспекти: Практичний посібник / В. Брігілевич, К. Гьоллер, Л. Шреккенбах, Т. Яницький, О. Щодра, В. Бернацький, С. Свистюк, А. Максимов. – Львів, ФОП П’ятаков Ю.О., 2012. – 262 с.

Лялюк О.Г. Енергозбережні технології в будівництві / О.Г. Лялюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/viewFile/461/3153


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Адамівна Щербініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.