DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42425

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ганна Володимирівна Дугінець

Анотація


В дослідженні визначено, що уряди розвинених країн ставлять екологію в якості одного з центральних напрямків своєї політики, роблячи природоохоронний аспект все більш важливим фактором конкурентоспроможності та стратегії розвитку міжнародного бізнесу. Досліджено основні індикатори «індексу глобальної конкурентоспроможності, скоригованого на сталість». Зазначено, що у більшості розвинених країн в результаті здійснення концепції сталого розвитку відбуваються глибокі зміни в структурі національної економіки, прискорено впроваджуються передові ресурсозберігаючі технології, формуються нові галузі виробництва. Заходи з охорони навколишнього середовища часто призводять до прямого зниження витрат виробництва завдяки скороченню виробничих витрат, мінімізації втрат переробки відходів. Лідируючі позиції по створенню екологічних виробництв та експорту екологічної продукції займають США, Японія і країни Західної Європи, насамперед Німеччина. За результатами аналізу визначено основні можливості, що відкриваються при врахуванні екологічного фактору в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності. Доведено що, перехід на нову модель розвитку відбувається не сам по собі, а з допомогою цілеспрямованої екологічної політики, яка сприяє зниженню витрат компаній, створенню нових ринків для продукції компаній, відходу з ринку компаній, не здатних витримувати високі екологічні стандарти, захисту передового екологічно орієнтованого бізнесу від іноземної конкуренції. Отримано висновок, що поєднання економічного та екологічного чинника міжнародної конкурентоспроможності формує нову модель економічного розвитку, яка відповідає реаліям глобалізованої економіки початку третього тисячоліття. 


Ключові слова


сталий розвиток, міжнародна конкурентоспроможність, рейтинг глобальної конкурентоспроможності, екологічна політика, екологічне законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilbao-Osorio В., Blanke J., Crotti R. et al. Assessing the Sustainable Competitiveness of Nations. Chapter 1.2. // The Global Competitiveness Report 2012–2013. Insight Report, World Economic Forum. - http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Chapter1%202_2012-13.pdf.

European competitiveness report 2003 SEC (2003) 1299 Commission staff working document. Luxembourg, 2003.

European innovation Scoreboard 2003, SEC (2003) 1255 European Composition, Luxembourd, 2003.

Environmental tax reform and competitiveness // Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific: Fact Sheet. - www.unescap.org/.../environment/.../roadmap/...fact_sheets/Fact%20Sheets/ FS-Environmental-tax-reform-and-competitiveness.pdf.

Porter M. Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index. www.weforum.org.

Peter J. Buckley. The changing global context of international business. Macmillan. U.K. 2003, P. 94

The Global Competitiveness Report 2012–2013. Insight Report, World Economic Forum. - http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ганна Володимирівна Дугінець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.