DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42407

Хаджинова О.В. Механізм управління відносинами з контрагентами: структурний базис і поведінкові аспекти

Елена Викторовна Хаджинова

Анотація


Удосконалення механізму управління відносинами з контрагентами націлено на забезпечення якомога більшої результативності та ефективності бізнес-процесів. Його реконфигурация здійснюється у разі структурних змін в маркетинговому середовищі і прояви високого рівня невизначеності у взаємодії з контрагентами (їх поведінці), що обумовлює неприпустимі втрати економічної вигоди і додаткові витрати часу і ресурсів. Саме визначенню структурних і поведінкових передумов до побудови та реконфігурації такого управлінського механізму для промислового підприємства присвячена ця стаття.

У статті розглядається специфіка зв'язків і структура договірних відносин з контрагентами, де важливе місце займає рівень поведінкової невизначеності. Якість управління характеризується здатністю підприємств знижувати невизначеність. До ключових методам аналізу і прийняття рішень у механізмі управління відносинами з контрагентами відносяться методи аналізу ризиків та розробки стратегій реагування на них. Подібні види аналізу призначені для підготовки варіантів взаємодії контрагентів та проведення сценарного аналізу впливу відібраних елементів на результативність їх відносин, що свідчить про доцільність вибору того чи іншого варіанта.

У статті обґрунтовано, що критерієм вибору форм взаємодії і договірних відносин з контрагентами слід вважати мінімум трансакційних витрат за доступними позиціями за умови досягнення компромісу з конфліктних ситуацій.


Ключові слова


відносини з контрагентами, механізм управління, взаємодія контрагентів, договірні відносини, структура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Авдашева С.Б. Механизмы управления контрактными отношениями в российской обрабатывающей промышленности / С.Б. Авдашева, Н.А. Горейко // Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 413-423. – Режим доступа: http://www.readera.org/reader/

Гарипов А.В. Управление контрактными отношениями промышленных предприятий на основе кластеризации подрядчиков / А.В. Гарипов: автореф. дис. .. канд. экон. наук : 08.00.015 – экономика и управление народ. хоз-м. – Ижевск: ИжГТУ, 2010. – 24 с.

Мальцев В.В. Концептуальный облик механизма формирования маркетинговой среды промышленного предприятия [Электронный ресурс] / В.В. Мальцев // Управление экономическими системами: эл. науч. ж-л. – 2013. – №5. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/logistika/item/2135-2013-05-13-07-45-52.

Мортиков В. Контракты: экономико-правовые аспекты / В. Мортиков // Экономика Украины. – 2004. – №3. – С.42-46.

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Овчинский В.А. Основные принципы контрактных отношений / В.А. Овчинский // Экономический журнал. – 2012. – №27. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-kontraktnyh-otnosheniy.

Основні показники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Про соціально-економічне становище України за 2013 рік. – Київ: Державна служба статистики України, 2014. – 82 с.

Скоробогатов А.С. Лекции и задачи по теории контрактов / А.С. Скоробогатов. – СПб: ГУ-ВШЭ, 2006. – 178 с. – Режим доступа: http://

institutional.narod.ru/skorobogatov2/contents.htm.

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Research and development expenditure, by sectors of performance % of GDP [e-print] / Eurostat. – Available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?

tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Елена Викторовна Хаджинова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.