DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42405

РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Олеся Михайлівна Кульбака

Анотація


У статті розглянуті питання мобілізації внутрішніх ресурсів держави для виходу з кризи і відмови від тупикової політики нарощування боргових зобов’язань. Запропоновано використати в якості нового вектора розвитку економіки країни вітчизняний земельний ресурс. Вказано на значний негативний вплив корупційних механізмів на можливості аукціонного визначення вартості земельних ресурсів. Доведено, що велика кількість науково обґрунтованих методів оцінки вартості земельних ресурсів призводить до значних розбіжностей в отриманих результатах, в залежності від вибраної методики. Обґрунтовано потребу світової банківської системи в докапіталізації реальними ресурсами і земельними ресурсами, в тому числі через економічні санкції ЄС та США проти Російської Федерації.

З метою справедливого розподілу фінансового доходу від капіталізації зарубіжної банківської системи рекомендовано залучити земельні бони рівномірно розподілені серед громадян країни. Запропоновано викупити у власників землі всю землю держави і провести її капіталізацію, під кутом використання в якості банківських активів,  для отримання фінансового доходу.


Ключові слова


земельні ресурси,капіталізація землі, економічна криза, банківська система, дефолт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабміндра Д. І. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.08.01 „Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” / Д. І. Бабміндра. – К., 2005. – 26 с.

Бистряков І.К. Экономическое пространство региона: новая исследовательская парадигма // Продуктивні сили України. – 2006. - №1 (001). – С. 32–41.

Добряк Д. С. Еколого-економічні засади реформування землеко¬ристування в ринкових умовах / Д. С. Добряк, Д. І. Бабміндра. – К. : Урожай, 2006. – 336 с.

Мартин А. Г. Страхування земельних ділянок як засіб захисту майнових інтересів власників землі А. Мартин, А. Кошель // Землевпорядний вісник. – 2009. – №2. – С.33–37.

Сохнич О. А. Модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень в системі управління земельними ресурсами // Землеустрій і кадастр. – 2010. - №2. – С. 25-31.

Сохнич С. А. Застосування нечіткого моделювання для підвищення інвестиційної привабливості територій / С. А. Сохнич // С. А. Сохнич, Ю. Д. Солярчук, А. Я. Сохнич [монографія] Проблеми управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій.– Львів : Ліга-Прес, 2011. – С. 114 – 126.

Хлобистов Є. В. Регіональна політика України та еколого-економічні аспекти землекористування / Є. В. Хлобистов : матеріали Міжнар. наук. конф. „Теорія і методи оцінювання, оптимізація використання та відтворення земельних ресурсів”: у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – Ч. 1. – С. 159–164.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олеся Михайлівна Кульбака

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.