DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42283

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВІАБУДУВАННЯ

Тамара Анатоліївна Навроцька

Анотація


У статті розглянуті тенденції розвитку кон’юнктури ринку продукції підприємств авіабудування, надається  порівняльна характеристика  індексів виробництва підприємств машинобудування. Проведено аналіз теперішнього стану кон’юнктури ринку  продукції підприємств авіабудування. Керуючись даними офіційної статистики підкреслено глибоку кризу вітчизняного виробництва. Досліджено діяльність машинобудівних підприємств України за 2000-2014рр.  Визначено основних конкурентів вітчизняних виробників літаків та іншої продукції літакобудування на ринках іноземних держав. Побудована концепція зростання виробництва літаків в Україні в 2013-2017 рр.  Зроблено висновок з проведеного експертного аналізу щодо нерентабельності поштучного виробництва приватних літаків. За  аналізом експертних розрахунків, вітчизняне  авіабудування має  переобладнуватися.   Динаміка потенційного попиту на поставки літаків «Антонов» в країни СНД за 2010-20017рр.. Розглянуті  тенденції розвитку провідних виробників і динаміку списання літаків.  Запропоновані заходи  щодо забезпечення зростання серійного випуску літаків. 


Ключові слова


кон’юнктура ринку, циклічні коливання, економічна діяльність, виробництво продукції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Луцій О.П.,Весперіс С.З.,Топілін О.О. Конкурентоспроможність підприємств машинобудування: дослідження та формування стратегії підвищення: монографія/О.П.Луцій,С.З.Весперіс,О.О.Топілін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту,2009. – 294 с.

Михайлова Л.І. Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами /Л.І.Михайлова,О.Ю.Слабоспицька//Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. -№2. – С.164-171.

Ареф’єва О.В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства/О.В. Ареф’єва//Актуальні проблеми економіки. – 2008. – С.43-50.

Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; під ред. О.І.Волкова, М.П.Денисенка. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія/ С.М.Ілляшенко та ін..- Суми: Мрія, 2004. – 616 с.

Яковлєв А.І.,Косенко О.П. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи /А.І.Яковлєв,О.П.Косенко //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №2. – С.172-178.

Збірник інформаційно-довідкових матеріалів до звіту ЦК профспілки авіабудівників. Галузь і профспілка в цифрах і фактах за 2010-2013 р.р.//Матеріали VІ з’їзду працівників авіабудівників в Україні. – Київ,Запоріжжя,2013. – 84 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тамара Анатоліївна Навроцька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.