DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21359

Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств

Т.О. Шматковська

Анотація


У статті представлені результати комплексного дослідження ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств щодо визначення проблемних аспектів її оцінювання та перспективного моделювання; обґрунтовано доцільність використання спеціальних індикаторів для визначення впливу факторів, що обумовлюють диференціювання ефективності використання основних засобів, проте не підлягають вартісному (кількісному) вимірюванню. Надано рекомендації щодо формування системи індикаторів ефективності використання основних засобів із врахуванням індивідуальних стратегічних цілей розвитку кожного сільськогосподарського підприємства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Drucker P.F. Managing for Results / P.F. Drucker [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу з : . – Заголовок з екрану.

Турило А.М. Дальнейшее исследование сущности экономической эффективности, классификации ее видов / А.М. Турило, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – No 3. – С. 152-157.

Farrell The measurement of productive efficiency / Farrell. – 1957. – P. 253-281.

Фукс А.Е. Амортизація і оновлення основного капіталу : проблеми теорії і практики / А.Е. Фукс. – К. : КДЕУ, 1996. – 160 с.

Дячек В.І. Застосування імітаційного моделювання для визначення ефективності використання сільськогосподарської техніки / В.І. Дячек // Статистика України. – 2006. – No 2. – С. 26-30.

Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки : ГОСТ 23728-88. – М. : Госстандарт, 1988. – С. 4.

Cross T. Machinery cost calculation methods / T. Cross // Agricultural Extension Service University of Tennessee Institute of Agriculture, AE&RD. – 1998. – No 13. – P. 8.

Шерстенников Ю.В. Моделювання впливу інноваційних технологій на економічну ефективність підприємств малого й середнього бізнесу / Ю.В. Шерстенников // Держава та регіони : серія : Економіка та підприємництво. – 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Т.О. Шматковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.