DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21358

Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії

І.О. Цимбалюк

Анотація


У статті розглянуто сутність процесу глобалізації, як передумови розвитку міжнародної конкуренції у податковій сфері; визначена сутність міжнародної податкової конкуренції та проведений аналіз конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи на основі міжнародних рейтингів економік країн світу


Ключові слова


глобалізація; міжнародна податкова конкуренція; конкурентоспроможність податкової системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: посібник / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська. – К. : НІСД, 2005. – 338 с.

Тучак Т.В. Податкова конкуренція в умовах глобалізації та інтеграції / Т.В. Тучак // Економічний вісник університету: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький. – 2011. – № 17/2 – С. 28-30.

Педь І.В. Податкова конкуренція : монографія / І.В. Педь. – К. : Експерт- консалтинг, 2009. – 416 с.

Іванов Ю.Б. Щодо визначення видів податкової конкуренції / Ю.Б. Іванов, О.О. Чумкова // Економіка розвитку. – 2010. №1 (53). – С. 5-8.

Рудь О.В. Оцінка податкових систем у структурі міжнародних індексів конкуренто-спроможності економіки / О.В. Рудь // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 48-53.

Paying Taxes 2013. The global picture. [Електронний ресурс] / World Bank Group and PwC. – 2012. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/thematicreports/paying-taxes/.

Index of Economic Freedom: Wall Street Journal, Heritage Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/default.

Колеснікова-Стейнруд О.В. Рівень індексу економічної свободи в Україні і аналіз його складових/ О.В. Колеснікова-Стейнруд, Л.Д. Дудка // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: зб. наук. пр. / СНУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – № 15 (169), Ч. 2. – С. 174-184.

Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report [Електронний ресурс] / Economic Freedom of the World Index: Fraser Institute. – Режим доступу:

http://www.fraserinstitute.org/research-news/research/display.aspx?id=16613.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 І.О. Цимбалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.