DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21357

Патентно-кон'юнктурні дослідження як інструмент управління інноваційним розвитком підприємства

З.В. Фролова

Анотація


Розглянуто різні аспекти патентно-кон'юнктурних досліджень в процесі інноваційної діяльності підприємств і на основі їх аналізу запропоновано структурну схему управління проектом виведення на ринок інноваційного продукту.


Ключові слова


патентно-кон'юнктурні дослідження; інноваційна діяльність; управління проектом; інноваційний продукт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пестунов М.А. Формирование и оценка воздействия объектов интеллектуальной собственности на конкурентоспособность предприятия. / М.А. Пестунов // Тр. III Всерос. симпозиума по экономической теории: в 2 т. Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2008. Т. 1. С. 188-194.

Береснев А. Патентные исследования и достижение конкурентных преимуществ / А. Береснев // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2008. – №3. – С. 28- 31.

Данилина Е.А. Использование реферативных журналов ВИНИТИ при проведении поиска конъюнктурной и патентной информации / Е.А. Данилина // Патентная информация сегодня. Информация, технологии, рынок. – 2006. – № 1. – С. 17-18.

Кудашов В.И. Исследование патентной чистоты объектов техники : практ. пособие / В.И. Кудашов, Р.А. Решто. – Минск : Нац. центр интеллектуал. собственности, 2007. – 100 с.

Скорняков Э.П. Патентные исследования. С чего начать? / Э.П. Скорняков, М.Э. Горбунова // Патентная информация сегодня. Информация, технологии, ры-нок. – 2008. – № 2. – С. 26-30.

Филимонов Ю.Н. Проведение патентных исследований на разных стадиях НИОКР / Ю.Н. Филимонов, Л.Н. Хитрова // Патентная информация сегодня. Информация, технология, рынок. – 2007. – № 2. – С. 15-19.

Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. – К. : ЗАТ „Ін-т інтелектуальної власності і права", 2003. – 96 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 З.В. Фролова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.