DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21353

Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України

В.В. Коваль

Анотація


Розглянуто питання формування мережевих структур як основних тенденцій організаційного розвитку операторів телекомунікацій; розкрито форми і напрямки інтеграційних взаємодій учасників інфокомунікаційного ринку України


Ключові слова


мережа; структура; ринок; інфокомунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлюк А. Щодо тенденцій та напрямів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в післякризовий період. Аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Павлюк, М. Янович // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/639/.

Адамова К.З. Квазиинтегрированные структуры как результат новейших интеграционных процессов / К.З. Адамова // Вестник СГСЭУ. – 2011. – No 1 (35). – С. 9-13.

Ермоленко А.А. Сетевые организации: потенциал развития региональных экономических систем / А.А. Ермоленко, Н.А. Хилько // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2011. – Вып. 4. – С. 70-75.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология; Под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 494-505.

Клювовкин В.Н. Сетевая экономика: учебное пособие / В.Н. Клюковкин, Н.В. Морозова, Л.М. Куимова. – Бийск : АГТУ, 2008. – 117 с.

Маковеева В.В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции образования, науки и бизнеса / В.В. Маковеева // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – No354. – С. 163-166.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 No 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – No12. – ст. 102.

Тютюшев А.П. Кластеры как инновационные экономические структуры сетевого типа / А.П. Тютюшев, М.А. Гасанов, Д.Ю. Васечко // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – No 12 (114). – С. 121-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 В.В. Коваль

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.