DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21350

Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств

М.В. Верескун

Анотація


У статті досліджено особливості конкурентної боротьби і формування конкурентоспроможності великих металургійних підприємств; виявлені основні проблеми і основні конкурентні переваги українських металургійних підприємств.


Ключові слова


конкурентоспроможність; конкуренція; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Чентуков Ю. Інтеграція України у світовий простір на прикладі металургійної галузі Донецького регіону / Ю. Чентуков // Економіст. – 2005. – No6. – С. 60-63.

Верескун М.В. Особливості конкурентної боротьби металургійних підприємств / М.В. Верескун // «Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи» матеріали XIV всеукраїнській науковій інтернет-конференції. Тернопільський національний економічний універсітет, Тернопіль, 27-28 вересня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. С. 18-19.

Кавтиш О.П. Шляхи формування корпоративних утворень в економічних системах сучасності / О.П. Кавтиш // Актуальні проблеми економіки: Науковий журнал. – 2007. – No1. – 98 с.

Тараш Л.И. О развитии в Украине транснациональных корпорацій / Л.И. Тараш // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. / Донецк: Донецкий национальный университет, 2008. – С. 1680-1686.

5. Vereskun M. The management of concentration and consolidation of industrial capital processes organization / M. Vereskun, V. Kolosok // Business and Management. – 2010. – Vilnius Gediminas Technical University, 2010. – V.II. – P. 1113-1118.

Колосок В.М. Бюджетирование как инструмент стратегического управления предприятиями металлургического холдинга / В.М. Колосок, М.В. Верескун, Е.Н. Дроботина // Экономика Украины. – 2012. – No 6. – C. 30-40.

Колосок В.М. Бюджетный процесс металлургического холдинга: развитие методологи / В.М. Колосок, М.В. Верескун, Е.Н. Дроботина // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: тези доповідей V Міжнар. н.-пр. конф., м. Харків, ХНАДУ, 25 листопада 2011 р. – Харків: ДВНЗ «ХНАДУ», 2011. – С. 135-137.

Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств: монографія / В.М. Колосок. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2012. – 247 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 М.В. Верескун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.