DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21346

Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору

В.В. Кочетков

Анотація


Розглянуто задачу прийняття рішення про зміну пріоритетів у
асортименті продукції на основі моделі ресурсного простору підприємства машинобудування; запропоновано методичні рекомендації таформалізований алгоритм вирішення


Ключові слова


підприємство машинобудування; управління підприємством; асортимент продукції; підтримка прийняття управлінських рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Гиковатая Н.К. Комплексный подход к созданию нового товара / Н.К. Гиковатая // Вісник Харк. держ. політехн. ун-ту. Темат. вип.: Технический прогресс и эффектив- ность производства. – Харків, 2000. – No 122. – С. 167-172.

Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько; за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Універ. кн., 2009. – 327 с.

Разінкова В.П. Управління процессом розробки й освоєння виробництва нових продуктів / В.П. Разінкова. – Харків: ДВНЗ «Харк. нац. екон. ун-т», 2011. – 95 с.

Сухов В. Управление товарным ассортиментом на промышленном предприятии / В. Сухов, Ю. Кислова, Д. Пешкова // Маркетинг в Україні. – 2005. – No 4. – С. 35-55.

Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та марке- тинговий аспекти / О.М. Ястремська, Н.К. Гіковата, В.М. Гіковатий. – Харків: ДВНЗ «Харк. нац. екон. ун-т», 2007. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 В.В. Кочетков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.