DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21342

Управління кризисними ситуаціями на різних етапах життєвого циклу підприємства

Н.С. Захаренко

Анотація


У статті розглянуті особливості виявлення кризових явищ та можливості їх подолання на різних етапах життєвого циклу підприємства.


Ключові слова


криза; життєвий цикл підприємства; антикризове управління; управлінські рішення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Джаман М.А. Управление кризисами в акционерных обществах: ситуационные ме- тоды и модели / М.А. Джаман. – СПб. : СПбГТУ, 2001. – 176 с.

Яковенко С.В. Модели и механизмы возникновения кризисов / С.В. Яковенко, В.А. Долятовский // Информационные системы, экономика, управление трудом и производством. Ученые записки: Сб. науч. тр. / Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». – Рос- тов н/Д, 2000. – Вып. 5. – С. 52.

www.scrin.ru.

www.raexpert.ru.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Н.С. Захаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.