DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21341

Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств

Г.І. Брітченко, Ф.Л. Перепадя

Анотація


У статті досліджено організаційно-методичні питання формування та функціонування механізму кадрової політики промислових підприємств; проведено аналіз діяльності промислових підприємств в сфері управління кадровим складом; визначено основні тенденції та розроблено модель механізму кадрової політики; на основі результатів дослідження приведено комплекс методичних рекомендації з вдосконалення роботи механізму кадрової політики промислових підприємств


Ключові слова


механізм кадрової політики; кадрова стратегія; принципи та методи реалізації кадрової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnold J. Work Psychology // J. Arnold, I.T. Robertson, C.L. Cooper. – Pitman, London, 1991.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. // Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина / М. Армстронг. – СПб. : Питер, 2009. – 848 с.

Офіційний сайт ПАО «МК «Азовсталь» [Електронний ресурс] – (http://azovstal.metinvestholding.com).

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів [Електронний ресурс] – (http://stockmarket.gov.ua).

Сухарський В.С. Менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 416 с.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ре- сурс] – (http://smida.gov.ua).

Управление персоналом организации: Под. ред. / Под.ред. А.Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 638 с.

Управление персоналом: учебник для вузов / Под. ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яреми- на. – М. : Банки и биржи, 1998. – 423 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. c англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- доури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.

Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Д. Дер- лоу. – К. : Всеувито; К. : Наукова думка, 2001. – 242 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Г.І. Брітченко, Ф.Л. Перепадя

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.