DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21340

Визначення оптимальних параметрів механічної обробки деталей машин за критерієм найменшої собівартості

Є.Ю. Бенін, Ф.В. Новіков, В.О. Анділахай

Анотація


Проведено оптимізацію технологічних і економічних параметрів обробки деталей машин на операції шліфування за критерієм найменшої собівартості з урахуванням двох основних статей витрат, пов'язаних із заробітною платою робітника й витратою інструментів при обробці; теоретично встановлено, що мінімум собівартості обробки не відповідає максимуму продуктивності обробки


Ключові слова


собівартість обробки; продуктивність обробки; шліфування; ціна інструмента

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гриньова В.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємс- тва : монографія / В.М. Гриньова. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 128 с.

Тімонін О.М. Технічне переозброєння підприємства на основі концепції маркетингу : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Ларіна. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 256 с.

Мякота В. Себестоимость продукции от выпуска до реализации / В. Мякота, Т. Вой- тенко. – Харьков : Фактор, 2007. – 288 с.

Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – Л. : Машино- строение, 1985. – 496 с.

Новіков Ф.В. Обгрунтування економічної ефективності технології виготовлення деталей машин / Ф.В. Новіков, Є.Ю. Бенін // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2012. − No1(61). – С. 82-86.

Теоретические основы резания и шлифования материалов : учеб. пособие / А.В. Якимов и др.. – Одесса : ОГПУ, 1999. – 450 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Є.Ю. Бенін, Ф.В. Новіков, В.О. Анділахай

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.