DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.24.2012.21339

Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств

Р.О. Толпежніков, А.Н. Мутерко

Анотація


У статті запропонований аналіз ефективності роботи ремонтного персоналу, проведеного на одному з підприємств металургійної галузі України; внаслідок чого для даного промислового підприємства був розроблений детальний план з підвищення ефективності ремонтів на 5 років


Ключові слова


ефективність праці; ремонт; ремонтний персонал; оптимізація чисельності

Повний текст:

PDF

Посилання


Стец І.І. Проблеми управління персоналом в умовах кризи / І.І. Стец, І.В. Стец // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Випуск 14-15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 269.

Савин В.И. Ремонтный персонал / В.И. Савин. – Москва: Финпресс, 2005. – 160 с.

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – СПб: Питер, 2006. – 496 с.

Офіційний сайт управління статистики у Донецкій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/nauka_i_in2.php.

Левина О., Китасова А., Головин С., Зырянова М., Анненкова Т., Майорова Л. Управление временем – управление собой // Управление персоналом [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?898.

Сахно Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика: Навч. посіб. / Є.Ю. Сахно, М.С. Дорош, А.В. Ребенок. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 328 с.

Мороз О. Оптимизация численности персонала: пути реализации / О. Мороз // Менеджер по персоналу. – 2007. – No 9. – С. 6-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Р.О. Толпежніков, А.Н. Мутерко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.