ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ISO 45001

Автор(и)

  • Svetlana Belous-Sergeeva Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0430-0820

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190789

Ключові слова:

впровадження ISO 45001, система управління, менеджмент охорони праці, переваги ISO 45001, стандарт охорони здоров’я та безпеки праці.

Анотація

Система менеджменту безпеки праці та управління ризиками є важливою складовою стратегії організації в галузі охорони здоров’я та безпеки праці. Компанії, які мають свою систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, сертифіковану за стандартом ISO 45001, отримують переваги від міжнародного визнання стандартів ISO. Сертифікація дає змогу стандартизувати вимоги до управління охороною праці у глобальному контексті, забезпечує компаніям більшу правову визначеність, мінімізує ризики. Робота має оглядовий характер. Метою статті було визначення та аналіз ключових елементів ISO 45001 для його успішної інтеграції у існуючу систему управління охороною праці українських організацій. У роботі розглянуто вимоги ISO 45001: 2018. Визначено основні процеси, що допоможуть організаціям активно підвищувати ефективність своєї діяльності в галузі охорони праці. Виділено основні переваги, що забезпечать просування репутації організації як безпечного місця для роботи та допоможуть набути більше прямих переваг в галузі. А також сформовано перелік ключових факторів для успішного впровадження та забезпечення функціонування системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Результати дослідження є важливим інструментом роботи для кожної компанії, що зацікавлена у впровадженні або модернізації системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, використовуючи стандарт ISO 45001, незалежно від її розмірів та сфери діяльності.

Біографія автора

Svetlana Belous-Sergeeva, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцент

Посилання

1. Safety and health at work [Electronic resource] – Mode of access: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm.

2. Зеркалов Д. В. Наукові основи охорони праці / Зеркалов В. Д. – К.: «Основа», 2015. – 934 с. ISBN 978-966-699-7

3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694 - ХІІ у редакції від 12.02:2015 р. № 191 - VІІ.

4. ISO 45001 occupation health and safety [Electronic resource] – Mode of access: https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

5. International Organization for Standardization. ISO 45001 occupation health and safety [Electronic resource] / International Organization for Standardization. – 2018. – Mode of access: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100427.pdf.

6. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа к ресурсу: http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-2018-perevod-ot-31-03-2018.pdf.

References (BSI):

1. «Safety and health at work», available at: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm.

2. Zerkalov D. (2015), «Scientific bases of labor protection», [«Naukovi osnovy oxorony praci»], Kyiv, Osnova.

3. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Occupational Safety”, [«Zakon Ukraïni “Pro ohoronu pracì”»], Kyiv.

4. «ISO 45001 occupation health and safety», available at: https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

5. «International Organization for Standardization. ISO 45001 occupation health and safety», available at: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB 100427.pdf.

6. Management systems for health and safety. Requirements and guidelines for their application, [«Sy`stemы menedzhmenta oxranы zdorov`ya y` obespecheny`ya bezopasnosty` truda. Trebovany`ya y` rukovodstvo po y`x pry`meneny`yu»], available at: http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-2018-perevod-ot-31-03-2018.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті