СТАН ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ДЕЯКИМИ КРАЇНАМИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190767

Анотація

В статті зроблено спробу визначити сучасний стан торгівельних відносин з деякими країнами пострадянського простору. Стаття носить оглядовий характер. В статті визначено, що РФ так і продовжує бути одним з найбільш вагомих торгівельних партнерів України, незважаючи на спроби відказатись від такого партнерства. В статті зазначено, що співпраця з Європейським Союзом є для України важливою умовою її інтеграції в світову спільноту, одним з аспектів успіху демократичних перетворень і переходу до повноцінних ринкових відносин, особливо тепер, коли ЄС став найбільшим центром економічного і політичного розвитку Європи, прикладом абсолютно нових відносин між державами. Визначено, що торговельно-економічне співробітництво між Україною та Латвією є однією з фундаментальних засад двосторонніх відносин. Наразі прогнозується поступове зростання зовнішньоторговельного обігу між Україною та Латвією за результатами 2019 р. та у середньостроковому періоді, враховуючи існуючу тенденцію до нарощування секторальної взаємодії за результатами 7-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Зроблено висновок, що експортно-імпортні операції з партнерами з Росії, незважаючи на напруженість у взаємовідносинах, посідають провідне місце. Другий стратегічний партнер України - це Литва, хочеться відзначити позитивні тенденції в торгівельних відносинах, які збільшилися майже в два рази. Така тенденція говорить про те, що Україна таки змінює зовнішньоторговельний вектор у бік країн пострадянського простору, які вже є членами Європейської спільноти.

Біографія автора

Larysa Kapranovа, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва,  доцент, к. е. н.

Посилання

1. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Латвією [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://latvia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-lv/trade

2. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:ukrajinska-zovnishnya-torgivlya-zmina-vektoru-trivae&catid=8&Itemid=350

3. Держкомстат України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

References:

1. "Trade and economic cooperation between Ukraine and Latvia", ["Torgovel'no-ekonomichne spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju ta Latvijeju"], [electronic resource] available at: https://latvia.mfa.gov.ua/en/ukraine-lv/trade

2. "Questions transformation of Ukrainian foreign trade nowadays", ["Pytannja transformacii' ukrai'ns'koi' zovnishn'oi' torgivli na suchasnomu etapi"], [electronic resource] available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:ukrajinska-zovnishnya-torgivlya-zmina-vektoru-trivae&catid=8&Itemid=350

3. "The State Statistics Committee of Ukraine", ["Derzhkomstat Ukrai'ny"], [electronic resource] available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті