ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

Автор(и)

  • Alla Grusheva Університет державної фіскальної служби України, м. Київ, Ukraine
  • Vitalii Salimon Університет державної фіскальної служби України, м. Київ, Ukraine
  • Kristina Filipishyna Університет державної фіскальної служби України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190749

Ключові слова:

управління проектами, невизначеність, життєвий цикл проекту.

Анотація

В статті доведено, що сучасні проекти мають високу невизначеність протягом життєвого циклу. Невизначеність створюється частково за рахунок якості та повноти інформації, різноманітності інтересів і сприйнятливості до зовнішніх впливів в проекті; все, що робить нас вразливими до дій інших. Подолання невизначеності повинно бути тривалим процесом і вимагатиме зміни фокусу протягом життєвого циклу проекту. Традиційний підхід щодо досягнення мети проекту та дотримання плану неефективний для проектів з тривалим періодом та великою невизначеністю. Виходячи з цього, запропоновано покрокову методику, яка складається з  9 етапів, що мають бути  основою для виявлення, аналізу та спостереження невизначеності проекту: крок 1 і 2 для підготовки процесу, крок 3-7 для виявлення невизначеності, аналізу та розробки заходів під час впровадження  проекту; і заключні кроки 8-9 для управління невизначеністю на всіх етапах життєвого циклу проекту. Є три елементи, які мають особливе значення в процесі управління невизначіністю: людський фактор, моделі та інструменти, методи. Без ключових гравців, які знають, як справитися з невизначеністю, в проектах не будуть ефективними хороші методи і моделі управління невизначеністю. Ці суб'єкти - не тільки внутрішні співробітники проекту, але і зовнішні зацікавлені сторони проектів, які повинні бути включені до процесу. Для організації необхідна загальна модель управління невизначеністю, яка відкрита щодо зовнішніх процесів. Управління невизначеністю є безперервним процесом, і він повинен буде мати різну спрямованість протягом життєвого циклу проекту.

Біографії авторів

Alla Grusheva, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

к. пед. н., доцент кафедри менеджменту

Vitalii Salimon, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

старший викладач кафедри менеджменту

Kristina Filipishyna, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

здобувач освітнього рівня бакалавр

Посилання

1. Адамова Н. Принятие проектных решений через управление рисками / Наталья Адамова [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.iteam.ru/ publications/project/section

2. Берр Х. Проектный менеджмент в рыночной эко­номике / Х. Берр [Электронний ресурс]. - Режим дос­тупа: http://www.iteam.ru/publications/project/

3. Rolstadås, A., Hetland, P. W., Jergeas, G. F., & Westney, R. E. (2011). Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects: Beyond the Myth of Predictability. London: Springer-Verlag London Limited

4. Johansen, A., Ekambaram, A., & Hald, L., (2012) Opportunities in projects – what are they and do we really want them? Paper presented at the IPMA World Congress, Athens, GreeceLoch, C. H., De Meyer, A., & Pich, M. T. (2006). Managing the unknown: a new approach to managing high uncertainty and risk in projects. Hoboken, NJ: Wiley

5. Project Cycle Management (PCM) and Objectives- Oriented Project Planning (ZOPP) - Guidelines. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 1996.

6. Онишкевич О. В., Актуальність проектного підходу в управлінні підприємствами [Електронний ресурс] / Онишкевич О. В., // Економіка і суспільство - 2016 - Випуск 6. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/34.pdf

References:

1. Adamova, N. (2013), "Acceptance of design deci­sions through risk management", Iteam, [online], available at: http://www.iteam.ru/publications/project/sec- tion (Accessed 05 Nov 2013).

2. Berr, H. (2013), "Project management in a market economy", Iteam, [online], available at: http://www.ite- am.ru/publications/project/section_40/article_2473/ (Accessed 05 Nov 2013).

3. Rolstadås, A., Hetland, P. W., Jergeas, G. F., & Westney, R. E. (2011). Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects: Beyond the Myth of Predictability. London: Springer-Verlag London Limited

4. Johansen, A., Ekambaram, A., & Hald, L., (2012) Opportunities in projects – what are they and do we really want them? Paper presented at the IPMA World Congress, Athens, GreeceLoch, C. H., De Meyer, A., & Pich, M. T. (2006). Managing the unknown: a new approach to managing high uncertainty and risk in projects. Hoboken, NJ: Wiley

5. GTZ, (1996), Project Cycle Management (PCM) and Objectives-Oriented Project Planning (ZOPP) - Gui­delines. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Germany.

6. Onishkevich O. V., (2016), The relevance of the project approach in enterprise management [Electronic resource] Economy and Society, Issue 6. Access Mode: http://economyandsociety.in.ua/journal/6_eng/34.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті