DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190749

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

Alla Grusheva, Vitalii Salimon, Kristina Filipishyna

Анотація


В статті доведено, що сучасні проекти мають високу невизначеність протягом життєвого циклу. Невизначеність створюється частково за рахунок якості та повноти інформації, різноманітності інтересів і сприйнятливості до зовнішніх впливів в проекті; все, що робить нас вразливими до дій інших. Подолання невизначеності повинно бути тривалим процесом і вимагатиме зміни фокусу протягом життєвого циклу проекту. Традиційний підхід щодо досягнення мети проекту та дотримання плану неефективний для проектів з тривалим періодом та великою невизначеністю. Виходячи з цього, запропоновано покрокову методику, яка складається з  9 етапів, що мають бути  основою для виявлення, аналізу та спостереження невизначеності проекту: крок 1 і 2 для підготовки процесу, крок 3-7 для виявлення невизначеності, аналізу та розробки заходів під час впровадження  проекту; і заключні кроки 8-9 для управління невизначеністю на всіх етапах життєвого циклу проекту. Є три елементи, які мають особливе значення в процесі управління невизначіністю: людський фактор, моделі та інструменти, методи. Без ключових гравців, які знають, як справитися з невизначеністю, в проектах не будуть ефективними хороші методи і моделі управління невизначеністю. Ці суб'єкти - не тільки внутрішні співробітники проекту, але і зовнішні зацікавлені сторони проектів, які повинні бути включені до процесу. Для організації необхідна загальна модель управління невизначеністю, яка відкрита щодо зовнішніх процесів. Управління невизначеністю є безперервним процесом, і він повинен буде мати різну спрямованість протягом життєвого циклу проекту.


Ключові слова


управління проектами; невизначеність; життєвий цикл проекту.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Адамова Н. Принятие проектных решений через управление рисками / Наталья Адамова [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.iteam.ru/ publications/project/section

2. Берр Х. Проектный менеджмент в рыночной эко­номике / Х. Берр [Электронний ресурс]. - Режим дос­тупа: http://www.iteam.ru/publications/project/

3. Rolstadås, A., Hetland, P. W., Jergeas, G. F., & Westney, R. E. (2011). Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects: Beyond the Myth of Predictability. London: Springer-Verlag London Limited

4. Johansen, A., Ekambaram, A., & Hald, L., (2012) Opportunities in projects – what are they and do we really want them? Paper presented at the IPMA World Congress, Athens, GreeceLoch, C. H., De Meyer, A., & Pich, M. T. (2006). Managing the unknown: a new approach to managing high uncertainty and risk in projects. Hoboken, NJ: Wiley

5. Project Cycle Management (PCM) and Objectives- Oriented Project Planning (ZOPP) - Guidelines. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 1996.

6. Онишкевич О. В., Актуальність проектного підходу в управлінні підприємствами [Електронний ресурс] / Онишкевич О. В., // Економіка і суспільство - 2016 - Випуск 6. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/34.pdf

References:

1. Adamova, N. (2013), "Acceptance of design deci­sions through risk management", Iteam, [online], available at: http://www.iteam.ru/publications/project/sec- tion (Accessed 05 Nov 2013).

2. Berr, H. (2013), "Project management in a market economy", Iteam, [online], available at: http://www.ite- am.ru/publications/project/section_40/article_2473/ (Accessed 05 Nov 2013).

3. Rolstadås, A., Hetland, P. W., Jergeas, G. F., & Westney, R. E. (2011). Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects: Beyond the Myth of Predictability. London: Springer-Verlag London Limited

4. Johansen, A., Ekambaram, A., & Hald, L., (2012) Opportunities in projects – what are they and do we really want them? Paper presented at the IPMA World Congress, Athens, GreeceLoch, C. H., De Meyer, A., & Pich, M. T. (2006). Managing the unknown: a new approach to managing high uncertainty and risk in projects. Hoboken, NJ: Wiley

5. GTZ, (1996), Project Cycle Management (PCM) and Objectives-Oriented Project Planning (ZOPP) - Gui­delines. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Germany.

6. Onishkevich O. V., (2016), The relevance of the project approach in enterprise management [Electronic resource] Economy and Society, Issue 6. Access Mode: http://economyandsociety.in.ua/journal/6_eng/34.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Alla Grusheva, Vitalii Salimon, Kristina Filipishyna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.