DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.36.2018.169171

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Elina Boychenko, Yana Drobotenko

Анотація


У статті доведено, що реструктуризація економіки регіону передбачає зміну структури виробництва, розширення асортименту продукції, підвищення інноваційного рівня, форм і методів управління, формування соціальної структури суспільства. Під реструктуризацією розуміється кардинальне перетворення бізнесу, виробничих, економічних, соціальних та інших умов функціонування підприємств і здійснення ряду заходів щодо приведення їх у відповідність до мінливих вимог суспільства і соціальної структури. Сутність реструктуризації економіки полягає в тому, що в результаті диверсифікації в структурі економіки регіону відбуваються зміни  в процесах відтворення продуктивних сил регіону. І, перш за все, зміни відбуваються в структурі трудових ресурсів регіону. У сучасній науці  під продуктивними силами розуміється система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей, створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці. Головними факторами виробництва визначені такі як земля, праця, капітал. Доведено, що зміст виробничого процесу полягає у використанні матеріальних та людських ресурсів, які, стаючи виробничими факторами, поєднуються у взаємопов’язаних процесах праці, результатом яких є створення економічних та соціальних благ, необхідних для життєдіяльності та розвитку соціуму. У виробничому процесі поєднуються всі фактори виробництва, які впливають на його ефективність та результативність. З метою визначення закономірності відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону у статті виділені наступні чинники: природно-географічні, які виступають як природне середовище розвитку економіки; геополітичні, які полягають у формуванні навколишнього середовища даної території; демографічні, від яких залежить структура трудових ресурсів даної території; економічні, які виявляються в структурі територіально-галузевого розподілу зайнятих, рівня зайнятості та зареєстрованого безробіття, умовах праці, територіальної мобільності тощо; соціальні та інноваційні.


Ключові слова


регіон; реструктуризація економіки; продуктивні сили; відтворення продуктивних сил; структура виробництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Harvard Business School Institute for Strategy & Competitiveness. [Online], https://www.isc.hbs.edu/about-the-institute/Pages/default.aspxі (Accessed 14 Aug 2018).

2. Khvesyk, M.A. Horbach, L.M. and Pastushenko, P.P. (2009), Rozmischennia produktyvnykh syl ta rehional'na ekonomika [ucheb. posobye], Kondor, Kyiv, Ukraine.

3. Gukas'jan, G.M. (2010), Jekonomicheskaja teorija [ucheb. posobie], 3rd ed., Piter, Sankt Peterburg, Rossija

4. Kyrylenko, V.V. (2002), Ekonomika [navch. posib. dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.

5. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.

6. Dorohuntsov, S.I. Pitiurenko, Yu.I. Olijnyk, Ya.B. (2000), Rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy [navch. — metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts.], KNEU, Kyiv, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Elina Boychenko, Yana Drobotenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.