DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.147275

Вплив рівня оплати праці на бюджет об’єднаних територіальних громад.

Анна Василівна Переверзєва

Анотація


У статті досліджується формування бюджетів об’єднаних територіальних громад та їх структура. Визначено, що надходження до бюджетів об’єднаних територіальних громад складаються із трьох елементів: податкові надходження, неподаткові надходження та трансферти. Доведено, що значну роль у формуванні бюджетів об’єднаних територіальних громад відіграють податкові надходження, адже вони формують власні доходи громади. Науковою новизною здійсненого дослідження є застосування методу групування до об’єднаних територіальних громад та їх поєднання у групи залежно від частки податку на доходи фізичних осіб. На основі використання коефіцієнта еластичності в якості аналітичного інструментарію обґрунтовано необхідність підвищення рівня заробітної плати, яка складає основне джерело доходів членів громади, і за ланцюговою реакцією буде збільшувати рівень власних доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад, та, відповідно, самодостатність. Визначено, що власні доходи на 80 % від податкових надходжень формуються за рахунок податку на прибуток фізичних осіб. На основі аналітичних розрахунків з’ясовано, що підвищення рівня оплати праці на 1 % викликає зростання обсягу власних доходів громади в 1,81 рази. Обґрунтовано, що чим вищий рівень оплати праці, тим більше надходження до бюджету громади, і, відповідно обсяг власних доходів.


Ключові слова


бюджет; власні доходи; громада; оплата праці; податкові надходження; самодостатність.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Божко В. М. Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект: монографія / В. М. Божко. ‒ Полтава : Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2011. ‒ 402 с.

2. Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на підприємствах : Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.Я. Бурак, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. ‒ К., 1999. ‒ 18 с.

References:

1. Bozhko, V. M. (2011) “Principles of legal regulation of wages: the theoretical aspect”, Poltav. nac. tekhn. un-t іm. YUrіya Kondratyuka, Poltava, Ukraine.

2. Burak, V. Ya. (1999) “Unity and differentiation of legal regulation of labor relations of working time, rest time and wages at enterprises Kyiv,Ukraine.

3. Venedіktov, M. D. (2001) “Market mechanism for labor remuneration regulation (problems of theory and practice”, Khmelnytskij, Evrika,Ukraine.

4. Kolot, A.M., Kulіkov G.T. (2008) “Study of wage problems: comparative analysis (Ukraine and EU countries)”, KNEU, Kyiv,Ukraine.

5. Bezverhij, K. (2015) “Administration of PIT in 2016: Innovations of the Law, Naukovo-praktichnij zhurnal «Buhgalter'kij oblіk і audit», 2015, vol.12, pp. 26-35.

6. Chizhova, T. V. (2014) Podatok na dohodi fіzichnih osіb: naukovі postulati ta praktichnі aspekti funkcіonuvannya [Individual Income Tax: Scientific Postulates and Practical Aspects of Functioning], Naukovij vіsnik Hersonskogo derzhavnogo unіversitetu, 2014, vol. 6, pp. 103-106, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/280.pdf.

7. Investment certificates of the combined territorial communities of the Zaporizhzhia region, available at: http://investment.zoda.gov.ua/Communities.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Анна Василівна Переверзєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.