DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.147226

Аналіз лідерського впливу керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства.

Наталія Миколаївна Гуржій, Євген Анатолійович Жарик

Анотація


Запорукою результативної роботи  підприємства є наявність керівника лідера, що її очолює. Дана  тема є актуальною  для вітчизняних машинобудівних підприємств,  оскільки для них нагальною проблемою є забезпечення своїй продукції конкурентоспроможного рівня на світовому галузевому ринку. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що у умовах глобалізації  економічних систем конкурентні переваги досягаються за рахунок людського капіталу. Результативність діяльності підприємства можна підвищити за рахунок реалізації лідерського  впливу керівника на підлеглих. Наукова значимість роботи полягає в систематизації  теоретичних аспектів щодо лідерського впливу керівника на підлеглих в рамках чотирьох ключів впливу лідера  на інших: самореклама, створення та підтримка довіри, використання.  Детально охарактеризовано чотири тактики лідерського впливу: раціональне переконання, натхненний заклик; консультація та співпраця. Доведено, що для досягнення особистісного та командного успіху,  лідер повинен зосереджувати свою увагу на чотирьох ключових факторах: люти, напрямок, зміни та результат.  особливості формування лідерських якостей у керівника підприємства. Розглянуто інтегральну мoдель лідерствa. Авторами проаналізовано динаміку основних показників результативності лідерського впливу на машинобудівних підприємствах ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький механічний завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Бердянські жниварки» за 2012 -2017 роки. Результати проведеного аналізу лідерського впливу  керівників провідних машинобудівних підприємств м. Запоріжжя дозволили виявити високий лідерський вплив у двох підприємств та запропонувати  ряд заходів щодо оптимізації  лідерського впливу  керівників підприємств, де їх лідерський вплив менш результативний.


Ключові слова


лідер; лідерський вплив; керівник; результативність; машинобудівне підприємство.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Hallenbeck G. Lead 4 Success. Learn essentials of true leadership [Електронний ресурс]/George Hallenbeck with CCL Associates. Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=UjwQDgAAQBAJ&pg=PT39&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

2. Center for Creative Leadership. 4 Keys to Strengthen Your Ability to Influence Others. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/4-keys-strengthen-ability-influence-others/

3. Center for Creative Leadership. How New Leaders Can Increase Their Influence. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/influence-learn-early-practice-often/

4. Джерело: Center for Creative Leadership. You Can Master the 3 Ways to Influence People. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/three-ways-to-influence/

5. Government of Saskatchewan. Leadership and management competencies/ Government of Saskatchewan. December 2015, p. 1-15

6. Wendelin Küpers. Perspectives on Integrating Leadership and Followership/ Wendelin Küpers// International Journal of Leadership Studies, Vol. 2 Iss. 3, 2007, pp. 194-221

7. Ron Cacioppe. Feature Article: The Integral 360° Leadership and Management Profile: An Extra-ordinary Approach for Leadership Development / Ron Cacioppe, 2007, рр. 1-9

8. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік ПАТ «Мотор Січ». [online] Доступно: <http://www.motorsich.com/files/945-otchet%20emitenta%202016.pdf>

9. Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ «Бердянські жниварки» [online] Доступно: http://zhatki.pat.ua/emitents/reports

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «Запорізький механічний завод» [online] Доступно: http://zmz-zp.com/var/upload/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202016%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

11. Річні звіти діяльності ПАТ «ЗТЗ» впродовж 2012-2017р. [online] Доступно: < http://ztr.com.ua/ru/financial_statements >

Шляга О. В., Гальцев М. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА// Економічний вісник Запорізької державної академії. Вип. 7, 2014.- с. 177-184.

References:

1. Hallenbeck G.. Lead 4 Success. Learn essentials of true leadership [Електронний ресурс]/George Hallenbeck with CCL Associates. Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=UjwQDgAAQBAJ&pg=PT39&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

2. Center for Creative Leadership. 4 Keys to Strengthen Your Ability to Influence Others. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/4-keys-strengthen-ability-influence-others/

3. Center for Creative Leadership. How New Leaders Can Increase Their Influence. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/influence-learn-early-practice-often/

4. Джерело: Center for Creative Leadership. You Can Master the 3 Ways to Influence People. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/three-ways-to-influence/

5. Government of Saskatchewan. Leadership and management competencies/ Government of Saskatchewan. December 2015, p. 1-15

6. Wendelin Küpers. Perspectives on Integrating Leadership and Followership/ Wendelin Küpers// International Journal of Leadership Studies, Vol. 2 Iss. 3, 2007, pp. 194-221

7. Ron Cacioppe. Feature Article: The Integral 360° Leadership and Management Profile: An Extra-ordinary Approach for Leadership Development / Ron Cacioppe, 2007, рр. 1-9

8. Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2016 rik PAT «Motor Sich». [online] Dostupno: <http://www.motorsich.com/files/945-otchet%20emitenta%202016.pdf>

9. Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv PrAT «Berdianski zhnyvarky» [online] Dostupno: http://zhatki.pat.ua/emitents/reports

10. Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv PAT «Zaporizkyi mekhanichnyi zavod» [online] Dostupno: http://zmz-zp.com/var/upload/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202016%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

11. Richni zvity diialnosti PAT «ZTZ» vprodovzh 2012-2017r. [online] Dostupno: < http://ztr.com.ua/ru/financial_statements >

12. Shliaha O. V., Haltsev M. V. ShLIaKhY PIDVYShchENNIa EFEKTYVNOSTI ROBOTY PIDPRYIeMSTVA// Eсonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi akademii. Vyp. 7, 2014.- s. 177-184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Миколаївна Гуржій, Євген Анатолійович Жарик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.