DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133448

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Galina Bessonova

Анотація


У статті охарактеризовані сучасні методи в управлінні підприємством, які спираються на всі важелі господарювання. Кожне підприємство прагне до ефективної реалізації  своєї діяльності та отримання стійкого прибутку.  Стабільність економіки України значним чином залежить від успіху реформ та ефективності прийнятих економічних, фінансових та монетарних заходів.

В ринкових умовах особливе місце займають економічні методи управління. Використання і удосконалення таких економічних важелів як комерційний розрахунок, планування, механізм ціноутворення,  стійке фінансове становище і розумне оподаткування допоможуть створити надійний економічний механізм, який приведе в дію весь механізм економіки України.

У статті проведено аналіз реалізації економічних методів управління в умовах ПАТ МК «Азовсталь» за 2016 та 2017 роки.


Ключові слова


виробнича діяльність; промислове підприємство; методи управління; ефективність; ринкове середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

1.Ареф`єва О.В. Управління потенціалом розвитку підприємства: монографія / О.В. Ареф`єва, О.В. Коренков . – К.: ГРОТ, 2004. – 200 с.

2. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребішкова, О.С. Коцюба. – К.: КНЕУ, 2001. – 228с.

3. Метод. - Современная энциклопедия. – [Электронный ресурс]. 2014. URL: http://dic.academic.ru/dic.hst/enc1p/ 29910

4. https://www.metinwest-holding.com/ru/press/news/show/7517

References (BSI)

1.Aref`ieva O.V. (2004). Upravlinnia potentsialom rozvytku pidpryiemstva: monohrafiia [Management of enterprise development potential: monograph ]/ O.V. Aref`ieva, O.V. Korenkov: [Monografiya]. K.: HROT [in Ukrainian].

2. Hreshchak M.H. (2001). Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva: navch. posibnyk [Internal economic mechanism of the enterprise: teaching. manual] / M.H. Hreshchak, O.M. Hrebishkova, O.S. Kotsiuba. K.: KNEU [in Ukrainian].

3. Metod. - Sovremennaia эntsyklopedyia [Modern Encyclopedia]. – [Эlektronnыi resurs]. 2014. URL: http://dic.academic.ru/dic.hst/enc1p/ 29910

4. https://www.metinwest-holding.com/ru/press/news/show/7517


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Galina Bessonova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.