Історія журналу

Видається з 1995 року. Перереєстрований Міністерством Юстиції України 21.06.2011 р., Свідоцтво КВ № 17949 – 6799 Р.  Збірник входить до переліку наукових видань, затвердженому ВАК України, в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Видається два рази на рік.